ליהנות מתשואות ברוטו באג"ח גם ללקוחות פרטיים

בשנים האחרונות בהן ריביות הבנקים המרכזיים אפסיות, התשואה שמניבות אגרות החוב ובניהן גם אגרות החוב הקונצרניות נמוכות מאוד משום שיש להן קשר ישיר לסביבת הריבית במשק. אם בשנים עברו אגרות חוב קונצרניות מדורגות הניבו בממוצע 4%-3% בשנה לתקופה של 3 שנים, בשנים האחרונות אנו עדים לתשואה ממוצעת באותן אגרות של 1%-0.5%. בנוסף תשואות אלה הן תשואות ברוטו, כלומר לפני תשלום מס שחל על כל קופון שמשלם האג"ח ולכן תשואות הנטו לאחר מס אפילו נמוכות יותר.

ראשית על מנת לעשות סדר, נבחין בין שחקני אג"ח 'ברוטואיסטים' כלומר שלא חל עליהם מס רווחי הון שנוצר מאג"ח או מס על הכנסה מהריבית, לבין שחקני אג"ח 'נטואיסטים' שמשלמים מס על רווחי הון מאג"ח ובכל חלוקת קופון.

'ברוטואיסטים' הינם גופים מוסדיים בשוק ההון כמו קרנות פנסיה, קופות גמל והשתלמות וקרנות נאמנות פטורות שמס רווחי הון שנוצר מאגרות חוב ומס על הכנסות מריבית של אגרות חוב אינו חל על פעילותן השוטפת בתוך הקרן, אלא המס חל על עמיתי הקרנות בעת משיכת הכספים.

'נטואיסטים' הינם משקיעים פרטיים, יחידים שפועלים עצמאית בשוק ההון והמס שחל עליהם הוא 'מס במקור' כלומר מס שמשולם מיידית במידה ונוצר רווח הון מאגרות חוב או מס על ההכנסה מריבית. לכן כאשר משקיע פרטי בא לבחון השקעה באג"ח עליו לקחת בחשבון את עניין המס ולבחון את התשואה נטו שמניבה אג"ח כלשהי, כלומר תשואה שלוקחת בחשבון את תשלום המס על הריביות שמשלמת האג"ח.

אם כן כיצד יכולים משקיעים פרטיים לקבל מאג"ח תשואה ברוטו ללא תשלום מס?

קיים מכשיר אחד בשוק ההון אשר מאפשר בתנאים מסוימים לקבל זאת. מכשיר זה הינו קרן נאמנות חייבת. קרן נאמנות חייבת בניגוד לקרן נאמנות פטורה, הינה קרן אשר חייבת בתשלומי המס על רווחים שנוצרים מאג"ח וממניות שהיא מחזיקה, כלומר התחשבנות המיסוי מבוצעת בתוך הקרן עצמה ובעת משיכת בעלי היחידות את כספיהם מהקרן הם אינם חייבים במס ולכן התשואה הינה תשואה נטו לאחר מס. כעת, במידה וקיים הפסד צבור בתוך קרן נאמנות חייבת, הרווחים העתידיים שנוצרים בקרן יכולים להתקזז מול ההפסדים הצבורים וכך לא נוצר אירוע מס. כך משקיע פרטי שרוכש יחידות של קרן נאמנות חייבת בעלת הפסדים צבורים שמשקיעה באג"ח יכול ליהנות מפוטנציאל רווחי הון עתידיים באג"ח וכן מתשואות אג"ח ברוטו של האג"ח בקרן ללא תשלום מס כלשהו עד גובה קיזוז יתרת ההפסד הקיימת בקרן.

היסטורית, מנהלי הקרנות יכלו לבחור אם להנפיק קרן נאמנות פטורה או קרן נאמנות חייבת. כיום כבר לא ניתן להנפיק קרנות נאמנות חייבות ולכן אחוז הקרנות החייבות שנותרו בשוק ההון בישראל הינו קטן מאוד ועוד מספר נמוך יותר של קרנות חייבות בהן ישנו הפסד צבור משמעותי אך בחיפוש קל ניתן למצוא קרנות אלה.

מאת יניב כהן תבל, מנהל תיקי השקעות

———————————————————————————————

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. הצעת היחידות הינה ע"פ תשקיף / דו"ח שנתי בתוקף. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עשויים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל. אין בתשואת הקרן ו/או דירוג ו/או במיקום הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה ו/או דירוג ו/או מיקום דומה בעתיד 

מראה מראה שעל הקיר

 השקעות הן דבר משונה. כאשר משקיע אחד מוכר משקיע אחר קונה ממנו ובאופן מוזר שניהם חושבים את עצמם לחכמים. זה כמובן קוריוז שמבטא דיון הרבה יותר רחב בהשקעות בין משקיעים בנדל"ן, משקיעים במניות, משקיעים בסחורות וכו'. איזו קטגוריית השקעה מצליחה לתת את התשואות הטובות ביותר לאורך השנים.

בפוסט זה נבחן את הביצועים של מספר קטגוריות השקעה כדי לקבל מושג אחת ולתמיד איזו קטגוריה הצליחה להניב למשקיעיה את התשואה הגבוהה ביותר בתקופות מסוימות. כבית השקעות שפעיל למעלה מ-25 שנה בשוק ההון האמריקאי נבחן קטגוריות שונות בארה"ב ובשווקים הגלובליים.

מאג"ח ועד זהב

נסתכל על 10 קטגוריות שונות להשקעה שמייצגות טווח רחב של השקעות בשוק ההון.

 1. מניות גדולות בארה"ב (U.S Large Cap Stocks) – 500 החברות הגדולות בארה"ב
 2. מניות קטנות בארה"ב (U.S Small Cap Stocks)
 3. מניות שווקים מפותחים מחוץ לארה"ב (Int'l Developed Stocks)
 4. מניות שווקים מתפתחים (Emerging Market Stocks)
 5. אג"ח כללי בארה"ב (All U.S Bonds) – אג"ח בדירוג השקעה ומעלה כולל אג"ח ממשלתי
 6. אג"ח בסיכון בארה"ב (High-Yield U.S Bonds)
 7. אג"ח בינלאומי (Int'l Bonds) – אג"ח בדירוג השקעה מחוץ לארה"ב
 8. אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח קצר (T-Bill)
 9. קרנות נדל"ן בארה"ב (REIT) – קרנות המשקיעות בנדל"ן מניב ונדל"ן מסחרי
 10. זהב (Gold)

בבואנו לבדוק את תוצאות הקטגוריות להשקעה הנ"ל השאלה החשובה היא כמובן ממתי מודדים. אנו נסתכל על טווחים שונים להשקעה, חלקם קלנדריים ובחלקם המדידה נעשתה פרק זמן קצר אחרי משבר בשוק ההון או ירידות חזקות כדי לבדוק איזו קטגוריה עשתה את הביצועים הטובים ביותר אם היינו נכנסים בנקודות שפל בשוק ההון. המדידה נערכה עד ליום 31.10.2020, כאשר התשואות כוללות השקעה חוזרת בדיבידנדים וכן התשואות מנוכות אינפלציה, כלומר השקעות ריאליות.

מראה מראה שעל הקיר איזו השקעה הניבה את התשואה הטובה בעיר?

שנת 2020 הייתה שנה מאתגרת בכל קנה מידה ותיזכר עוד שנים רבות בהיסטוריה של שוק ההון. לכן מעניין לבדוק בראש ובראשונה מה עשו הקטגוריות הנ"ל בשנה זו. להלן התוצאות מהגבוה לנמוך:

 1. Gold – 21.9%
 2. All U.S Bonds – 4.9%
 3. I'ntl Bonds – 2.6%
 4. U.S. Large Cap Stocks – 1.5%
 5. High-Yield U.S. Bonds – 0.5%-
 6. Emerging Market Stocks – 0.7%-
 7. T-Bill – 0.7%-
 8. U.S. Small Cap Stocks – 5.5%-
 9. Int'l Developed Stocks – 10.3%-
 10. REIT – 16.4%-

אין ספק שבשנים של משבר הזהב מככב. המשקיעים עוברים מנכסים מסוכנים כמו קרנות נדל"ן אל נכסים בהם הם מרגישים יותר בטוחים כמו זהב. ועדיין קטגוריית מניות גדולות בארה"ב מצליחה להניב תשואה חיובית.

השקעות בשוק ההון וקרנות נדל"ן הן השקעות לטווחים ארוכים לכן כעת נבחן את תוצאות הסקטורים בטווחים יותר ארוכים.

איזו קטגוריה השיגה את התוצאות הטובות ביותר בעשר השנים האחרונות 2010-2020?

 1. U.S. Large Cap Stocks – 203.5%
 2. U.S. Small Cap Stocks – 165%
 3. REIT – 117.8%
 4. High-Yield U.S. Bonds – 67.6%
 5. Gold – 38.8%

10.  T-Bill  – 12.3%-

בעשר השנים האחרונות השקעה במניות גדולות וקטנות בארה"ב השיגו תשואה טובה יותר מאשר השקעה בקרנות נדל"ן. מעניין יהיה לבדוק את התוצאות רגע לאחר משבר הסאב פריים ב 2008, משבר בו קרס ענף הנדל"ן בארה"ב ומחירי הנדל"ן היו בשפל. האם לדעתכם התמונה תשתנה?

תוצאות ל 2009-2020

 1. U.S. Small Cap Stocks – 351.6%
 2. REIT – 275.1%
 3. U.S. Large Cap Stocks – 274.2%
 4. High-Yield U.S. Bonds – 227.3%
 5. Gold – 166.8%

10.  T-Bill – 85.6%

גם לאחר משבר הסאב פריים מי שהשקיע בקרנות נדל"ן בנקודת השפל בארה"ב הצליח להניב תשואה גבוהה יותר רק במעט מאשר השקעה במניות גדולות בארה"ב אך עדיין נמוכה יותר משמעותית מהשקעה במניות קטנות בארה"ב.

איזו קטגוריה השיגה את התוצאות הטובות ביותר בעשרים השנים האחרונות 2000-2020?

 1. REIT – 359.7%
 2. Gold – 292%
 3. Emerging Market Stocks – 133.6%
 4. U.S. Small Cap Stocks – 219.1%
 5. U.S. Large Cap Stocks – 115%

10.  T-Bill – 9.4%-

בעשרים השנים האחרונות השקעות בקרנות נדל"ן וזהב הצליחו להניב תשואה גבוהה יותר מאשר השקעה במניות בארה"ב. מה לדעתכם יכולה להיות הסיבה? התשובה טמונה בשנת 2002 בה התרחש אחד מהמשברים הגדולים בשוק ההון, התפוצצות בועת הדוט.קום בה קרסו מניות הטכנולוגיה. מעניין יהיה לבדוק אם התמונה משתנה אם בוחנים את התוצאות רגע לאחר המשבר.

תוצאות לשנים 2003-2020

 1. U.S. Small Cap Stocks – 326.4%
 2. Emerging Market Stocks – 285.6%
 3. U.S. Large Cap Stocks – 270.3%
 4. Gold – 260.4%
 5. REIT – 235.5%

10. T-Bill – 13.2%-

התמונה אכן משתנה שוב לטובת השקעה במניות בארה"ב שמצליחות להשיג תשואה טובה יותר מאשר בקרנות נדל"ן וזהב.

התקופה האחרונה שנבחן תכלול את 35 השנים האחרונות. תקופה ארוכה שיכולה לייצג לא מעט עליות ומורדות בשוק ההון אך יחד עם זאת עדיין להישאר תקופה רלוונטית.

תוצאות לתקופה 1985-2020

 1. Emerging Market Stocks – 1666.3%
 2. U.S. Large Cap Stocks – 1653.7%
 3. U.S. Small Cap Stocks – 1279.5%
 4. REIT – 1040.4%
 5. Int'l Developed Stocks – 563%

9. Gold  – 122.3%

10. T-Bill – 29.3%

בתקופה רבת שנים זו המסקנה ברורה. שוקי המניות בארה"ב מצליחים להשיג תשואות גבוהות יותר באופן משמעותי מהשקעות בקרנות נדל"ן. שימו לב שב-35 שנים השקעה בזהב מגיעה למקום התשיעי עם תשואה נמוכה ביותר של 122.3%.

אם נסכם את המסקנות נראה שאמנם התוצאות משתנות בהתאם לתקופות השונות בהן מתחילים למדוד, אולם ב-5 מתוך 6 תקופות בהן מדדנו את תוצאות הקטגוריות השונות, השקעות במניות גדולות או קטנות בארה"ב הצליחו להניב תשואות טובות יותר מאשר קטגוריית קרנות הנדל"ן וב-4 מתוך 6 תקופות השקעות במניות גדולות או קטנות בארה"ב הצליחו להניב תשואות טובות יותר גם מהשקעה בזהב. ההשקעה עם התשואה הנומוכה ביותר בכל אחת מהתקופות הייתה השקעה באג"ח לתקופה קצרה של ממשלת ארה"ב.

 • מקור הנתונים: Visual Capitalist

יניב כהן תבל, מנהל תיקי השקעות

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עשויים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

ציפיות ציפיות וציפיות

בעבר, כשעוד הייתי מנהל השקעות בתחילת דרכו, שאל אותי חבר שהתחיל לסחור בניירות ערך בשוק ההון לגבי מניה של חברה מסוימת, 'למה שלא אקנה את המניה של החברה? הרי החברה כל שנה מרוויחה כסף ולכן אין סיכוי שהמניה תרד'. השאלה הזאת תישמע לחלק מהציבור שאלה לגיטימית והגיונית אך כמובן שזאת שאלה שמבטאת נאיביות מסוימת בשוק ההון. עוד נחזור לתשובה.

מדוע קיים הסיכוי לרווח או להפסד בשוק ההון?

בואו ניקח מצב עולם שבו הכל היה ידוע מראש, רווחי החברות בעתיד היו ידועים מראש, מחירי הסחורות העתידיים, שער החליפין העתידי, האינפלציה העתידית הייתה ידועה מראש וכו'. מה היה פוטנציאל הרווח או ההפסד בנכסים הנסחרים בשוק ההון במקרה כזה? במילה אחת, אפס. מדוע? כי היינו עושים חשבון פשוט והיינו מוכנים לשלם כבר היום במזומן את הפוטנציאל המשתקף בעתיד, ולכן היינו משלמים מחיר מלא ללא אפשרות רווח או הפסד.

כאמור, בעולם האמיתי כלום לא ידוע מראש, לכן כל משקיע מתנהל בהתאם לציפיות שלו על מה הולך לקרות בעתיד ובהתאם להתממשות הצפיות או אי התממשות הציפיות שלו גלום פוטנציאל הרווח או ההפסד בשוק ההון.

נחזור רגע לשאלת התם של אותו חבר. אם ניקח לדוגמה את אותה חברה שהינה רווחית בכל שנה ושנה בשנים האחרונות, היינו יכולים להגיד שינו סיכוי סביר שגם בשנה הבאה היא תהיה רווחית ובשנה שלאחריה וכנראה אף בשנים הבאות. לכן כאשר המשקיעים בוחנים את שווי המניה הם מצפים לרווחיות עתידית כלשהי של החברה וכבר לוקחים זאת בחשבון במחיר שהם מוכנים לשלם. ומה יקרה אם בעתיד הצפיות לא תתממשנה כמו שצפו המשקיעים בתחזיות שלהם? המשקיעים יעריכו מחדש,או יתאימו את הציפיות שלהם מחדש, לרווחיות החברה כך שמחיר המניה ירד אם רווחיות החברה הייתה מתחת לציפיות המשקיעים לגבי הרווח העתידי של החברה, או מחיר המניה יעלה במידה ורווחיות החברה 'היכתה' את ציפיות המשקיעים שחזו בעבר.

דוגמא נוספת היא ציפיות המשקיעים לגבי הריבית במשק. לשינוי בריבית על ידי נגיד הבנק המרכזי יכולה להיות אפקטיביות רבה יותר על מחירי הנכסים והכלכלה אם השינוי בריבית היה שלא על פי ציפיות המשקיעים. כלומר לגורם ההפתעה בציפיות המשקיעים תפקיד מפתח בתמורות שחלות בכלכלה בכלל ובשוק ההון בפרט.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עשויים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

 

 

 

 

מה יאמרו מדדי הבורסות על טראמפ או על ביידן – היום הגדול הגיע?

כלכלת העולם החופשי בוחרת היום מנהיג, אירוע משמעותי אין ספק עם השפעות ארוכות טווח. אירוע גדול כזה נותן בוודאי משקל להחלטות המשקיעים בעולם בכלל ובארה"ב בפרט.

כבית השקעות שלמעלה מ 25 שנה פועל בבורסה האמריקאית יש לנו עניין רב במתחולל בארה"ב, בכלכלה ובממשל ופוליטיקה, שלהם השלכות על כל כלכלות העולם.

לאירועי בחירות באופן כללי יכולות להיות השפעות על שוקי ההון שכן המנהיג או המפלגה הנבחרת מביאים איתם מדיניות כלכלית וסוציאלית שמשפיעה ישירות על רווחי הסקטור העסקי בצד הקפיטליסטי או על רווחת התושבים בצד הסוציאליסטי.

בארה"ב הקטבים במדיניות של שני המנהיגים ברורה. טראמפ שמגיע מהעולם העסקי הראה שגם פוליטיקה אפשר לנהל כעסק. לדוגמה ההתנהלות שלו במלחמת הסחר עם סין היא כמו חברת ענק אחת שמתחרה בחברת ענק אחרת כאשר המטרה העליונה היא למקסם את רווחי החברה שהיא כמובן הצמיחה בארה"ב ואילו השיקולים המדיניים נדחקו הצידה.

ביידן איש פוליטיקה וותיק שהיה סגן נשיא וסנטור במשך עשרות שנים רגיל לעסוק בעבודה ציבורית, למען רווחת הציבור גם אם זה יבוא על חשבון רווחי הסקטור העסקי כמו למשל החשיבה שלו לפרק את ענקיות הטכנולוגיה לחברות קטנות.

אפשר לומר שטראמפ הוא בעל אסכולה קפיטליסטית קלאסית, כלומר הכלכלה ורווחי החברות הם בראש סדר העדיפויות שלו ומתוך זה שהכלכלה תצמח כך גם רווחת הציבור תגדל. המדיניות של ביידן יותר סוציאליסטית כלומר נפנה יותר משאבים לרווחת הציבור היום על פני תמיכה בעסקים.

מהן ההשפעות קצרות וארוכות הטווח של בחירות על שוקי ההון?

מתוך כך שדאגתם של המשקיעים בשוק ההון היא בראש ובראשונה לרווחי החברות, כמובן שהעדפתם היא מדיניותו של טראמפ. ראינו זאת בבחירות 2016, כאשר טראמפ נבחר מדדי הבורסה בארה"ב עלו בצורה ניכרת עוד לפני השבעתו של טראמפ. לזה קוראים השפעה קצרת טווח, מדוע? כי הייתה ציפייה של המשקיעים שמשנתו הכלכלית של טראמפ תעזור לרווחי החברות לגדול ולכן המשקיעים כבר לקחו מקדמה מראש. לעומת זאת בימים אלה הסקרים בארה"ב נוטים דווקא לכיוון ביידן. מבחינת המשקיעים הוא נתפס כמי שייתן יותר תשומת לב לטיפול בנגיף הקורונה, יעביר לא מעט תקציבים לתשתיות ויעלה את המיסוי רק על האוכלוסייה העשירה, נושאים שבהחלט יש להם השפעה חיובית על הכלכלה ולכן מניות של סקטורים מסוימים כמו תשתיות ואנרגיה ירוקה בהחלט נהנו לאחרונה מציפייה זאת, לעומת ירידות במניות ענקיות הטכנולוגיה שאותן חושב ביידן לפרק לחברות קטנות. גם כאן ניתן לומר שזוהי השפעה קצרת טווח על שוק ההון בה המשקיעים לוקחים מקדמה כלשהי על חשבון הציפייה לעתיד.

ההשפעה ארוכת הטווח של מי שייבחר היא כמובן המעניינת יותר. יישום המדיניות הכלכלית, הרפורמות, ובעת הזאת כמובן המלחמה בנגיף הקורונה שלה יש כרגע את ההשפעה ארוכת הטווח הגדולה ביותר. היישום והטיפול במשבר הכלכלי והבריאותי בין אם זה יהיה טראמפ או ביידן יקבעו את כיוון מדדי הבורסה בשנים הקרובות.

לסיכום, לימי הבחירות עצמם, לפני ואחרי, ישנה השפעה קצרת טווח על מדדי שוק ההון. לכן בימים אלה האסטרטגיה היא לנצל הזדמנויות ולעשות התאמות בהשקעות בין אם הם עולים או יורדים. העוגן בהשקעות צריך להישען על השפעות ארוכות הטווח של יישום המדיניות והרפורמות של כל אחד מהמנהיגים.

יניב כהן תבל, מנהל תיקי השקעות

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עשויים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

 

מניה

מניה רגילה (מ"ר) מקנה למחזיק בה בעלות וזכויות בחברה (בניגוד לאג"ח שאינה מקנה זכויות בחברה). למעשה בכל חברה שמוקמת נרשמים בעלי המניות ברשם החברות ובספרי החברה. מניות של חברה יכולות להיות באחזקה פרטית של בעלים יחיד או מספר בעלים או באחזקה ציבורית בה החברה מנפיקה מניות לציבור על מנת לגייס הון ואז המניות יכולות להיסחר בבורסה ולהחליף ידיים.

איזה זכויות בחברה מקנה מניה רגילה למחזיק בה?

הזכות הראשונה שמניה מקנה הינה זכות ההצבעה באסיפת בעלי המניות של החברה שבה מתקבלות החלטות כמו מינוי דירקטורים, שינויים בתקנון החברה ואישור עסקאות שונות. ככל שמחזיקים יותר מניות הכוח להשפיע על ההחלטות באסיפה גדול יותר.

הזכות השנייה שמקנה מניה הינה הזכות להשתתף ברווחי החברה. רווחי החברה יכולים להישאר בתוך החברה לצורך השקעות חדשות או להיות מחולקים כולם או חלקם לבעלי מניותיה כדיבידנד. לבעלי המניות תמיד קיים הקונפליקט האם ליהנות מהרווחים עכשיו באמצעות חלקות דיבידנד או להשאיר את הרווחים בחברה ולהשקיע אותם בהתרחבות והגדלת הצמיחה בחברה. גם בין בעלי המניות לבעלי האג"ח של אותה חברה יש קונפליקט. למרות שבעלי האג"ח קודמים לבעלי המניות בקבלת החוב שלהם מהחברה, עדיין כאשר מחלקים את רווחי החברה כדיבידנד לבעלי המניות, קופת המזומנים קטינה ולשנים הבאות נשאר פחות כסף לתשלום החוב לבעלי האג"ח ולכן לעיתים בעלי האג"ח מטילים מגבלות על דיבידנדים בעת גיוס החוב.

הזכות השלישית שמניה מקנה הינה הזכות לקבל חלק מנכסי החברה בעת פירוקה. כאשר החברה מתפרקת ומגיעה לסוף קיומה, נכסי החברה משמשים לכיסוי חובותיה והיתרה מחולקת לבעלי המניות.

ישנם סוגים שונים של מניות כמו מניות בכורה, מניות שליטה וכו' אך הזכויות הנ"ל הן הזכויות הבסיסיות שמקנה מניה.

בארה"ב כאשר מדברים על מניות באופן כללי הן נקראות Stocks, כמו Stock market או Energy stocks. וכאשר מדברים על מניות של חברה ספציפית הן נקראות Shares, כמו לדוגמה Apple shares. בתמונה ניתן לראות שטר ישן משנות השישים שהקנה 100 מניות דירקטומט למחזיק בו.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עשויים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

מחיר אג"ח

בהמשך לפוסט השבועי בנושא האג"ח, נציין כעת מושגים הקשורים בנושא ונציין עובדות מעניינות בשפה פשוטה ומובנת לכולם.

כאמור אג"ח הינו נייר ערך שממשלה או חברה מנפיקה על מנת לגייס הלוואה מהציבור או מגופים שונים. בניגוד למניה שבה ישנם מודלים מורכבים להערכת שווי המניה/חברה, הערכת מחיר האג"ח יותר פשוטה יחסית שכן ישנו תזרים קבוע של ריבית וקרן (במקרה של אג"ח בריבית קבועה) במועדים ידועים מראש.

באופן כללי הערכת שווי של נכסים או מחיר של נכס מבוססים על התזרים הכספי שהנכס מניב לנו בכל שנה. במילים פשוטות, או כמו שנהוג לומר 'בחישוב של סנדלר' (מבלי לפגוע בכבודם של הסנדלרים) תגיד לי כמה אני מקבל כל שנה מהנכס ואגיד לך כמה אני מוכן לשלם עליו. קל להבין זאת דווקא במקרה של חישוב מחיר אג"ח כפי שנראה כעת.

נניח ישנו אג"ח של ממשלת ישראל שמשלמת ריבית קבועה של 5 אגורות בכל שנה במשך 3 שנים, ובתום 3 שנים בפדיון משלמת גם קרן של 100 אגורות. כמה תהיו מוכנים לשלם על תזרים כזה? בואו נבדוק.

נניח שנשלם 100 אגורות עבור האג"ח. במקרה כזה נקבל 5 אגורות בכל שנה על 100 אגורות ששילמנו במשך 3 שנים. כלומר במידה ונחזיק את האג"ח עד הפדיון התשואה השנתית שלנו מהאג"ח הממשלתי תהיה 5% (תשואה שנתית = כמה שהנכס נותן לנו בכל שנה לחלק למחיר ששילמנו). האם משתלם לנו? ברור שכן וכולנו נקפוץ על המציאה. מדוע? כי הריבית האלטרנטיבית שנקבל בהשקעה דומה תהיה הרבה יותר נמוכה, כמו למשל הריבית האלטרנטיבית שנקבל על פיקדון בבנק למשך אותה תקופה.

נניח שמקבלים על פיקדון בבנק 1 אגורות בכל שנה במשך 3 שנים על קרן של 100 אגורות, כלומר תשואה שנתית של 1% בשנה, הרבה פחות מאשר התשואה באג"ח, אם כן במקרה כזה מה המקסימום שנהיה מוכנים לשלם על אותו אג"ח ממשלתי שנותן 5% תשואה שנתית? נהיה מוכנים לשלם מחיר מקסימלי כזה שישווה את התשואה לפדיון של האג"ח ל 1% בכל שנה כמו הפיקדון בבנק. מבלי להיכנס לחישוב עצמו נהיה מוכנים לשלם כ- 112 אגורות עבור האג"ח, במחיר הזה התשואה לפדיון של האג"ח הינה גם 1%.

כעת אנו מבינים שככל שהריבית האלטרנטיבית בשוק נמוכה יותר, מחירי הנכסים בכלל ומחירי האג"ח בפרט גבוהים יותר ולהיפך.

אם כן, ראינו את הבסיס כמה כדאי לשלם עבור אג"ח מסויים, כמובן שישנם אג"חים מסוגים שונים שמחירם נקבע בהתאם כמו אג"ח קונצרני, אג"ח צמוד מדד, אג"ח בריבית משתנה, אג"ח להמרה וכו' והסוחרים בשוק הון מוכרים או קונים בהתאם לאלטרנטיבות השונות הקיימות בשוק.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עשויים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

 

 

אגרת חוב (אג"ח)

אג"ח הוא נייר ערך המונפק על ידי ממשלה או חברה (אג"ח קונצרני) לצורך לקיחת הלוואה מהציבור. אגרת החוב משלמת ריבית במהלך תקופת האחזקה לרוב פעם בשנה, ואת הקרן לרוב בסוף תקופת חיי האגרת כלומר בפדיון.

משקיע באג"ח ממשלתי משמעו שנתן הלוואה לממשלה לצורך מימון פעילות הממשלה. בתמורה הממשלה משלמת לבעל האג"ח ריבית שסוכמה מראש ביום הנפקת האג"ח וכן את הקרן בפדיון האגרת.

משקיע באג"ח של חברה (אג"ח קונצרני) משמעו שנתן הלוואה לחברה לצורך מימון פעילות החברה אשר תשלם בתמורה ריבית ואת הקרן למחזיק האג"ח. להבדיל ממניה של חברה, המחזיק באג"ח הינו בעל החוב של החברה ואינו שותף בחברה ולא שותף ברווחי החברה.

חברה יכולה לקבל הלוואה גם מהבנקים אז אם כן מדוע מנפיקות אג"ח? לכך מספר סיבות:

 1. לחברות אשר רוצות לגייס סכום הלוואה גדול של עשרות ואף מאות מיליוני ₪ קשה לגייס זאת מבנק אחד או אף משני בנקים שונים, לכן בהנפקת אג"ח סכום ההלוואה הגדול מתחלק בין הרבה גופים מוסדיים שונים כמו קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות ואף בין משקיעים פרטיים, לכן כאשר הסיכון מתחלק בין הרבה גופים קל יותר לגייס הלוואה.
 2. לרוב החוב שהחברה תגייס באג"ח יהיה זול יותר מאשר החוב שתגייס דרך הבנקים. במילים פשוטות הריבית שהמשקיעים ידרשו מהחברה בגין ההלוואה באמצעות אג"ח תהיה נמוכה יותר מהריבית אשר ידרשו הבנקים עבור אותה הלוואה כיוון שסכום ההלוואה מתחלק בין הרבה גופים שונים.
 3. בהלוואה באמצעות אג"ח החוב של החברה הופך להיות סחיר בבורסה כלומר ניתן לקנות ולמכור את האג"ח בניגוד להלוואה בבנק שאינה סחירה. כך חברה שלדעתה מחיר האג"ח שלה בבורסה נמוך יכולה לשוב ולרכוש את האג"ח בזול מידי המשקיעים.

לאג"ח ממשלתי ולאג"ח קונצרני יש דירוג אשראי (למשל, AA, BBB) שמבטא את יכולת ההחזר של ההלוואה למשקיעים. דירוג גבוה יותר מבטא יכולת החזר גבוהה יותר של ההלוואה וסיכון נמוך יותר עבור המשקיעים ולכן הריבית הנקובה באג"ח תהיה נמוכה יותר.

באופן כללי אג"ח ממשלתי נחשב אג"ח עם סיכון נמוך יותר מאשר אג"ח חברות שכן לממשלה סיכוי נמוך יותר שלא תחזיר את ההלוואה.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

סקירה נובמבר 2018

 כיוון לעתיד: האינדיקטורים השונים לפעילות מרמזים על שיפור בקצב הצמיחה ברבעון השלישי, לאחר ההאטה שנרשמה ברבעון קודם.

 • ארה"ב: הפד ממשיך לשדר אופטימיות באשר לצמיחת הכלכלה האמריקאית והתייצבות האינפלציה קרוב ליעד. עם זאת, חברי הועדה המוניטארית חוששים מההשלכות של השתטחות עקום התשואות ואי הוודאות סביב הסכמי הסחר.
 • גוש האירו: הנתונים השוטפים ממשיכים להצביע על צמיחה נאה בהובלת גרמניה, אולם אי הוודאות סביב הסכמי הסחר  והמשמעת הפיסקאלית באיטליה מובילים לעדכון כלפי מטה של תחזיות הצמיחה.
 • שוק האג"ח הממשלתי בעולם: התנודתיות באג"ח האיטלקי נמשכת, וצפויה ללוות אותנו גם בחודשים הקרובים.

כיוון לעתיד: הצמצום המוניטארי בארה"ב (ובמידה גם בגוש האירו) צפויים להקשות על ההתאוששות ויציאה מהמשברים באיטליה ובשווקים המתפתחים.

המדד המשולב של בנק ישראל  עלה בספטמבר ב- 0.26%  (חודש מול חודש )MoM. בבנק ישראל  ציינו כי "המשק ממשיך לצמוח בקצב נאה" וכי "קצב עלייתו של המדד דומה לקצב שמאפיין את המדד בשנים האחרונות". המדד הושפע לטובה מהעלייה ביבוא תשומות לייצור ובשיעור המשרות הפנויות בחודש ספטמבר, מהעלייה בפדיון השירותים ומהעלייה החדה בייצור התעשייתי באוגוסט (אם כי הזינוק בייצור התעשייתי נבע רובו ככולו מהזינוק בפעילות מגזר התרופות – ראה סקירתנו מאתמול). מנגד, הירידה החדה ביצוא הסחורות וביבוא מוצרי צריכה מיתנה החודש את קצב עליית המדד.

רכישות הצרכנים בכרטיסי אשראי עלו בספטמבר בשיעור מזערי של 0.10% MoM

(מנוכה עונתיות), כך שנתוני המגמה מצביעים על התמתנות הרכישות ב- Q3 (בהשוואה למגמה בשנים 2016-2017 ובהשוואה לרבעון הראשון של 2018 – צמחו ב- Q3 בקצב שנתי של 5.7%). עוד ניתן לראות כי ההאטה בהיקף רכישות הצרכנים בכרטיסי אשראי תואמת את ההאטה שחלה בחצי שנה האחרונה בקצב התרחבות מכירות רשתות השוק ובמדד הפדיון בכלל ענפי המשק. מנגד, סקר החברות של בנק ישראל הצביע על איתנות צריכת השירותים ופדיון ענפי המסחר ב- Q3/2018 (ראה סקירתנו מאתמול), כך שבנטרול הירידה הנוספת הצפויה בצריכת כלי רכב ב- Q3, סביר להניח כי הצריכה הפרטית התרחבה ברבעון השלישי בקצב נאה.

הנפט הגולמי  ממשיך בדרכו דרומה ונסחר ברמות 64 $ לחבית .

להערכתנו : הריבית תישאר ללא שינוי גם בהמשך השנה (ואף יותר מכך), כאשר ייסוף השקל מול הסל  והירידה במחירי הדירות תומכים באי שינוי הריבית.

הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב במהלך השנה הקרובה. התרחבות זו ממתנת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל, ויכולה אף להביא לעלייה בתנודתיות שער החליפין. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרנים בחו"ל ,אנו ממשיכים להמליץ על  חשיפה מנייתית,  התמחור באפיק זה אמנם גבוה, אך זאת במקביל לתמחור יקר גם בשאר אפיקי ההשקעה. בהתחשב בכך, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ. החברות במדדי המניות המרכזיים בחו"ל נהנות משיפור נאה ברווחיות בשנה האחרונה, שיפור שצפוי להשתקף גם בעונת הדוחות הנוכחית. גם בישראל, רווחי הפירמות המקומיות צפויים להמשיך ולגדול לאור השיפור בקצב ובהרכב הצמיחה בישראל, שוק העבודה החזק, וההערכה שהעלאת ריבית בישראל לא נראית באופק . בשל התמחור הגבוה בשווקים – קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל.

בארה"ב התשואות על אג"ח ל 10 שנים סביב רמות של 3.15 ו ל 30 שנה 3.40 וצפוית לזחול כלפי מעלה  במהלך שנת 2018 .

בארץ התשואות  ל 10 שנים על רמות של  2.35. (מרווח שלילי –  התשואה בישראל נמוכה מזו האמריקאית)

אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי בהיעדר אלטרנטיבה לכסף ימשיכו המשקיעים לחפש אפיקי השקעה  ולתמוך בשוקי ההון בעולם". כשאת החשיפה המנייתית מומלץ לבצע דרך מניות ישירות ולא דרך מדדים.
תמחור המדדים והריבית הנמוכה עדיין תומכים בשוק המניות ,והמשך השיפור בכלכלה תומך ברווחיות הפירמות מבין המניות השונות. אנו רואים העדפה להשקעה במניות דפנסיביות  ומניות הבנקים הגדולים (אך אחזקה נמוכה מהמשקל במדד המעוף), ובחברות נדל"ן מניב גדולות הן בארץ והן בגרמניה ובמניות המאופיינות בחלוקת דיבידנד גבוהה.

עדיפות לסקטורים: בנקאות, תעשיה , טכנולוגיה ,נדל"ן מניב ,כימיה , אך בסלקטיביות רבה.

החשיפה הגיאוגרפית המומלצת לרכיב המניות היא: 40% ארה"ב, 60% בישראל.

דיון והמלצות:

בתיק האג"ח אנו ממליצים על מח"מ 4-5  שנים  בשילוב של מח"מ סינטטי, בעדיפות לקונצרנים בדירוג השקעה עם עדיפות לריבית שקלית. חלוקת ההשקעה בין רכיב שקלי לצמוד עם עדיפות לרכיב השקלי במח"מ בינוני לאור ציפייה למדדים שליליים בחודשיים הקרובים. אנו ממליצים על הגדלה של אג"ח קונצרני בחשיפה דולרית של חברות מדורגות .

לאור תפקודו של שוק המניות בחו"ל המלצתנו נשארה על עדיפות לאחזקות במניות בארץ  לעומת מניות בחו"ל ,אך בסלקטיביות רבה , תוך ניצול הזדמנויות של תנודתיות השווקים הן בארץ והן בחו"ל.

 

סקירה לשווקים פברואר 2017

משנתו של הנשיא הנבחר, ביחס למדיניות הכלכלית (מוניטארית ופיסקאלית) מעלה את רמת אי הוודאות סביב תוואי הריבית העתידי וסביבת האינפלציה בטווח הבינוני והארוך. הריבית בארץ להערכתנו תיוותר בשנת 2017 סביב האפס ולא צפויה להשתנות . בארה"ב התשואות על אג"ח ל 10 שנים האמירו לרמות של 2.48% מרמה של 1.95% מחודש אוקטובר 2016 .

הריבית צפויה עפ"י הערכות לעלות בעוד שתי פעימות במהלך שנת 2017. השבועיים הראשונים בנשיאותו של טראמפ נפתחו בסערה של צווים נשיאותיים, בהתאם להשקפתו של הנשיא הנבחר. בהתאם לקצב הודעותיו חצתה תשואת הבנצ'מרק ל-10 שנים את רמת 2.5% ,אך שבה וירדה לרמת סגירה של 2.48%. בין צעדיו הראשונים ניתן למנות את בניית החומה מול מכסיקו וקביעת מס יבוא, כמו גם ביטול הסכם הסחר האוקייני (TPP). צעדים אלה פחות אהודים על ידי המשקיעים. בנוסף, נתוני הצמיחה ביום ו' קיררו מעט את המשקיעים (על כך בהמשך). מרווח התשואה בין האג"ח האמריקאית לישראלית המקבילה עומד היום על רמה של 0.16%- (מרווח שלילי  התשואה בישראל נמוכה מזו האמריקאית).

ללא אירוע גאו-פוליטי משמעותי, הפער השלילי צפוי להימשך ואף להתרחב, כל עוד הריבית בארץ תישאר נמוכה והריבית בארה"ב מצויה במגמת עליה.

לפיכך, אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף ימשיכו המשקיעים לחפש אפיקי השקעה ולתמוך בשוקי ההון בעולם שנה מאתגרת צפויה לענף הבנקאות והפיננסים ,ואנו צפויים לראות המשך צמצום בכוח האדם תכניות פרישה ולתוכניות התייעלות ואף מיזוג סניפים ומכירת נדל"ן .בנוסף הגברת התחרות בבנקים ובאשראי . והוצאת כרטיסי האשראי מהבנקים ,השוק כבר מתמחר זאת ברמת המחירים ומנגד מניות הפיננסיות מתפקדות באופן חיובי יחסית עקב מכפילי סקטור ורווח נמוכים ותשואות דיבידנד .

כשאת החשיפה המניתית מומלץ לבצע דרך מניות ישירות ובסקטורים דפנסיביים. תמחור המדדים והריבית הנמוכה עדיין תומכים בשוק המניות ,והמשך השיפור בכלכלה תומך ברווחיות הפירמות מבין המניות השונות, אנו רואים העדפה להשקעה במניות דפנסיביות ומניות הבנקים אך פחות מאחזקת במשקל במדד המעוף ובין היתר בחברות גדולות ויציבות בתחום הנכסים המניבים אשר בהן ההכנסות והרווחים צפויים יותר. ובמניות המאופיינות בחלוקת דיבידנד גבוהה, אנו מעדיפים להשקיע במניות הדיבידנד .

החשיפה הגיאוגרפית המומלצת לרכיב המניות היא: 40% ארה"ב, 60% בישראל.

אנו מאמינים בשיפור בכלכלה האמריקאית כתוצאה מהורדת מיסים משמעותית והשקעה בתשתיות, בגלל חוסר הוודאות הגדול לגבי אישיותו והתנהלותו של טראמפ בכל הנוגע לנושאים שונים בארה"ב ובעיקר נושאים אשר קשורים למדינות אחרות בעולם אשר עלולים לפגוע בהתנהלות תקינה של הסחר העולמי וכתוצאה מכך עלולה לגרום לטלטלה בשוקים הפיננסים בארה"ב . לאור האמור לעיל אשר גורם לירידה ברמת הוודאות שלנו בהתנהלות שוק המניות והאג"חים האמריקאי ומאחר והאסטרטגיה שלנו הינה להשקיע כאשר רמת הוודאות בהשקעותינו גבוהה הרבה יותר אזי אנו ממליצים לצמצם את אחזקות בשוק המניות האמריקאי ל 40% ומאידך להגדיל את אחזקותינו בישראל ל 60%.

 

הכותב הינו מנהל השקעות בבית ההשקעות כוון בית השקעות, העוסק בניהול השקעות. אין לראות במאמר זה משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או הצעה לרכישת יחידות הקרן ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואין לראות במידע ייעוץ ואין הוא מהווה תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

העלאת הריבית בארה"ב צריכה להידחות לפחות עד דצמבר

הריבית

בדצמבר 2015 קצב הגידול בתל"ג האמריקאי עמד על כ- 3%. נתון זה היה הגורם המרכזי לעדכון תחזיות הפד ולהחלטה האימפולסיבית של העלאת הריבית בארה"ב באותה תקופה. מאז ירד קצב הגידול בתל"ג האמריקאי לכדי 1%, דבר שנותן ציון בלתי מספיק לתחזיות הפד.  אמנם אנו צופים כי הקצב השנתי של הגידול בתל"ג יעלה מעל 1% לכוון 2%-2.5% לקראת סוף השנה אך על הפד להמתין על מנת לוודא שזו אכן המגמה. עליה בקצב הגידול ישפיע לטובה על תוצאות החברות הן בגידול במכירות והן בגידול ברווחים, דבר שיכול לתמוך בהמשך עליית השוק באופן מתון.

לפני פרסום הנתון של גידול במשרות בארה"ב, העריך סטנלי פישר כי לנתון זה יהיה משקל לא קטן בציפייה להקדמת העלאת הריבית לספטמבר, אולם נתון זה אכזב ביחס לקונצנזוס, רק 151 אלף משרות נוספו לעומת קונצנזוס של 180 אלף משרות שאמורות היו להתווסף.

נתון שיעור הבלתי מועסקים בארה"ב גם אכזב בגדול שכן נשאר ללא שינוי ברמה של 4.9% כאשר רוב הכלכלנים ציפו ששיעור זה ירד ל 4.8%, דבר שלא יעודד במיוחד את יושבת ראש הפד ג'נט ילן.

נתון כלכלי חלש נוסף אשר יש בו כדי להשפיע על החלטת הפד בנוגע לגובה הריבית, הינו ירידה ברבעון השני של התפוקות ל 0.6%- לעומת הצפי ל 0.5%-. בסיכום 12 חודשים שעברו, התפוקות ירדו ב 0.4%.

ה ISM  (Institute of Supply Management) חשף כי מדד הייצור התעשייתי ירד מ 52.6 נקודות ביולי ל 49.4 נקודות באוגוסט. הנתון החטיא את צפי האנליסטים אשר חזו כי המדד יעמוד על 52 נקודות, ומאחר שכל קריאה מתחת ל 50 נקודות מצביעה על התכווצות הדיווח היה מאכזב במיוחד.

בנוסף תעשיית הרכב אשר תמכה בעליית התל"ג בסוף שנת 2015, הגיעה כנראה לשיא בתקופה האחרונה, ומפה ואילך ההערכות הן שתעשיית הרכב במקרה הטוב תהיה בסטגנציה ובמקרה הפחות טוב תציג ירידה בתפוקה.

מחיר הנפט

מאחר וטכנולוגיית פצלי השמן הולכת ומתייעלת, עלות ההפקה לחבית ירדה לאזור 50$ לחבית ואף מתחת לכך, לכן כאשר מחיר חבית מתקרב ל 50$ כדאיות ההפקה בפצלי השמן עולה דבר שמכניס מפיקים חזרה לשוק ואז מחיר החבית נלחץ שוב כלפי מטה בגלל הגידול בהיצע. כמו כן לקראת הקיץ מחיר חבית נפט עולה בגלל עונת הנסיעות אך לקראת אמצע הקיץ מחיר חבית נפט מתמתן שוב לכן להערכתנו מאחר והקיץ מאחורינו מחיר חבית נפט ינוע בתקופה הקרובה בין 40$ ל 50$ כאשר להערכתנו הסיכוי שהמחיר יהיה קרוב ל 40$ גבוה יותר (לקראת החורף המיקוד הוא על מחיר הגז לצורך הסקה). יש לסייג ולבחון את התנהגות מדינות הנפט הגדולות כגון סעודיה, רוסיה וכו' אשר ביכולתן לצמצמם את תפוקת הנפט בין לילה דבר שיכול ללחוץ את מחיר הנפט כלפי מעלה.

מחיר הזהב

לאחרונה אונקיית זהב הייתה אטרקטיבית במיוחד כאשר הדבר בא לידי ביטוי בעליית מחירים של עשרות אחוזים. להערכתנו באווירה שבה אין אינפלציה אלא רק בדמיונם של אנשי הפד לגבי עליית אינפלציה עתידית, יחד עם צפי לעליית ריבית מחיר הזהב עלול לאבד גובה או לפחות אנו לא צופים עליות משמעותיות בעתיד הנראה לעין.

 

לסיכום

בתחום המניות: רמת המכפילים של שוק המניות בישראל נמוכה מאשר בחו"ל דבר שמותיר את שוק המניות הישראלי אטרקטיבי ביחס להרבה מדינות בעולם בניהן ארה"ב. להערכתנו שוק המניות בארץ מסוגל להניב תשואה חיובית בשנה הקרובה, אולם עדיין יש להיות סלקטיביים, תוך ביצוע אנליזות מעמיקות של דו"חות כספיים ולבחור חברות בעלות אופי פעילות בהן יש רמת וודאות גבוהה לגבי הגידול במכירות וברווחים.

בתחום האג"ח: מאחר והתשואות של האג"חים הממשלתיים נמוכות מאוד עד אפסיות, נעדיף השקעה באג"ח בדירוגי אשראי של חברות חזקות בהן יש רמת וודאות יחסית גבוהה של הרווחיות הצפויה (ראה סעיף מניות), במח"מ 4-5 שנים אשר מספקות תשואות חיוביות סבירות.