ליהנות מתשואות ברוטו באג"ח גם ללקוחות פרטיים

בשנים האחרונות בהן ריביות הבנקים המרכזיים אפסיות, התשואה שמניבות אגרות החוב ובניהן גם אגרות החוב הקונצרניות נמוכות מאוד משום שיש להן קשר ישיר לסביבת הריבית במשק. אם בשנים עברו אגרות חוב קונצרניות מדורגות הניבו בממוצע 4%-3% בשנה לתקופה של 3 שנים, בשנים האחרונות אנו עדים לתשואה ממוצעת באותן אגרות של 1%-0.5%. בנוסף תשואות אלה הן תשואות ברוטו, כלומר לפני תשלום מס שחל על כל קופון שמשלם האג"ח ולכן תשואות הנטו לאחר מס אפילו נמוכות יותר.

ראשית על מנת לעשות סדר, נבחין בין שחקני אג"ח 'ברוטואיסטים' כלומר שלא חל עליהם מס רווחי הון שנוצר מאג"ח או מס על הכנסה מהריבית, לבין שחקני אג"ח 'נטואיסטים' שמשלמים מס על רווחי הון מאג"ח ובכל חלוקת קופון.

'ברוטואיסטים' הינם גופים מוסדיים בשוק ההון כמו קרנות פנסיה, קופות גמל והשתלמות וקרנות נאמנות פטורות שמס רווחי הון שנוצר מאגרות חוב ומס על הכנסות מריבית של אגרות חוב אינו חל על פעילותן השוטפת בתוך הקרן, אלא המס חל על עמיתי הקרנות בעת משיכת הכספים.

'נטואיסטים' הינם משקיעים פרטיים, יחידים שפועלים עצמאית בשוק ההון והמס שחל עליהם הוא 'מס במקור' כלומר מס שמשולם מיידית במידה ונוצר רווח הון מאגרות חוב או מס על ההכנסה מריבית. לכן כאשר משקיע פרטי בא לבחון השקעה באג"ח עליו לקחת בחשבון את עניין המס ולבחון את התשואה נטו שמניבה אג"ח כלשהי, כלומר תשואה שלוקחת בחשבון את תשלום המס על הריביות שמשלמת האג"ח.

אם כן כיצד יכולים משקיעים פרטיים לקבל מאג"ח תשואה ברוטו ללא תשלום מס?

קיים מכשיר אחד בשוק ההון אשר מאפשר בתנאים מסוימים לקבל זאת. מכשיר זה הינו קרן נאמנות חייבת. קרן נאמנות חייבת בניגוד לקרן נאמנות פטורה, הינה קרן אשר חייבת בתשלומי המס על רווחים שנוצרים מאג"ח וממניות שהיא מחזיקה, כלומר התחשבנות המיסוי מבוצעת בתוך הקרן עצמה ובעת משיכת בעלי היחידות את כספיהם מהקרן הם אינם חייבים במס ולכן התשואה הינה תשואה נטו לאחר מס. כעת, במידה וקיים הפסד צבור בתוך קרן נאמנות חייבת, הרווחים העתידיים שנוצרים בקרן יכולים להתקזז מול ההפסדים הצבורים וכך לא נוצר אירוע מס. כך משקיע פרטי שרוכש יחידות של קרן נאמנות חייבת בעלת הפסדים צבורים שמשקיעה באג"ח יכול ליהנות מפוטנציאל רווחי הון עתידיים באג"ח וכן מתשואות אג"ח ברוטו של האג"ח בקרן ללא תשלום מס כלשהו עד גובה קיזוז יתרת ההפסד הקיימת בקרן.

היסטורית, מנהלי הקרנות יכלו לבחור אם להנפיק קרן נאמנות פטורה או קרן נאמנות חייבת. כיום כבר לא ניתן להנפיק קרנות נאמנות חייבות ולכן אחוז הקרנות החייבות שנותרו בשוק ההון בישראל הינו קטן מאוד ועוד מספר נמוך יותר של קרנות חייבות בהן ישנו הפסד צבור משמעותי אך בחיפוש קל ניתן למצוא קרנות אלה.

מאת יניב כהן תבל, מנהל תיקי השקעות

———————————————————————————————

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. הצעת היחידות הינה ע"פ תשקיף / דו"ח שנתי בתוקף. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עשויים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל. אין בתשואת הקרן ו/או דירוג ו/או במיקום הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה ו/או דירוג ו/או מיקום דומה בעתיד 

מראה מראה שעל הקיר

 השקעות הן דבר משונה. כאשר משקיע אחד מוכר משקיע אחר קונה ממנו ובאופן מוזר שניהם חושבים את עצמם לחכמים. זה כמובן קוריוז שמבטא דיון הרבה יותר רחב בהשקעות בין משקיעים בנדל"ן, משקיעים במניות, משקיעים בסחורות וכו'. איזו קטגוריית השקעה מצליחה לתת את התשואות הטובות ביותר לאורך השנים.

בפוסט זה נבחן את הביצועים של מספר קטגוריות השקעה כדי לקבל מושג אחת ולתמיד איזו קטגוריה הצליחה להניב למשקיעיה את התשואה הגבוהה ביותר בתקופות מסוימות. כבית השקעות שפעיל למעלה מ-25 שנה בשוק ההון האמריקאי נבחן קטגוריות שונות בארה"ב ובשווקים הגלובליים.

מאג"ח ועד זהב

נסתכל על 10 קטגוריות שונות להשקעה שמייצגות טווח רחב של השקעות בשוק ההון.

 1. מניות גדולות בארה"ב (U.S Large Cap Stocks) – 500 החברות הגדולות בארה"ב
 2. מניות קטנות בארה"ב (U.S Small Cap Stocks)
 3. מניות שווקים מפותחים מחוץ לארה"ב (Int'l Developed Stocks)
 4. מניות שווקים מתפתחים (Emerging Market Stocks)
 5. אג"ח כללי בארה"ב (All U.S Bonds) – אג"ח בדירוג השקעה ומעלה כולל אג"ח ממשלתי
 6. אג"ח בסיכון בארה"ב (High-Yield U.S Bonds)
 7. אג"ח בינלאומי (Int'l Bonds) – אג"ח בדירוג השקעה מחוץ לארה"ב
 8. אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח קצר (T-Bill)
 9. קרנות נדל"ן בארה"ב (REIT) – קרנות המשקיעות בנדל"ן מניב ונדל"ן מסחרי
 10. זהב (Gold)

בבואנו לבדוק את תוצאות הקטגוריות להשקעה הנ"ל השאלה החשובה היא כמובן ממתי מודדים. אנו נסתכל על טווחים שונים להשקעה, חלקם קלנדריים ובחלקם המדידה נעשתה פרק זמן קצר אחרי משבר בשוק ההון או ירידות חזקות כדי לבדוק איזו קטגוריה עשתה את הביצועים הטובים ביותר אם היינו נכנסים בנקודות שפל בשוק ההון. המדידה נערכה עד ליום 31.10.2020, כאשר התשואות כוללות השקעה חוזרת בדיבידנדים וכן התשואות מנוכות אינפלציה, כלומר השקעות ריאליות.

מראה מראה שעל הקיר איזו השקעה הניבה את התשואה הטובה בעיר?

שנת 2020 הייתה שנה מאתגרת בכל קנה מידה ותיזכר עוד שנים רבות בהיסטוריה של שוק ההון. לכן מעניין לבדוק בראש ובראשונה מה עשו הקטגוריות הנ"ל בשנה זו. להלן התוצאות מהגבוה לנמוך:

 1. Gold – 21.9%
 2. All U.S Bonds – 4.9%
 3. I'ntl Bonds – 2.6%
 4. U.S. Large Cap Stocks – 1.5%
 5. High-Yield U.S. Bonds – 0.5%-
 6. Emerging Market Stocks – 0.7%-
 7. T-Bill – 0.7%-
 8. U.S. Small Cap Stocks – 5.5%-
 9. Int'l Developed Stocks – 10.3%-
 10. REIT – 16.4%-

אין ספק שבשנים של משבר הזהב מככב. המשקיעים עוברים מנכסים מסוכנים כמו קרנות נדל"ן אל נכסים בהם הם מרגישים יותר בטוחים כמו זהב. ועדיין קטגוריית מניות גדולות בארה"ב מצליחה להניב תשואה חיובית.

השקעות בשוק ההון וקרנות נדל"ן הן השקעות לטווחים ארוכים לכן כעת נבחן את תוצאות הסקטורים בטווחים יותר ארוכים.

איזו קטגוריה השיגה את התוצאות הטובות ביותר בעשר השנים האחרונות 2010-2020?

 1. U.S. Large Cap Stocks – 203.5%
 2. U.S. Small Cap Stocks – 165%
 3. REIT – 117.8%
 4. High-Yield U.S. Bonds – 67.6%
 5. Gold – 38.8%

10.  T-Bill  – 12.3%-

בעשר השנים האחרונות השקעה במניות גדולות וקטנות בארה"ב השיגו תשואה טובה יותר מאשר השקעה בקרנות נדל"ן. מעניין יהיה לבדוק את התוצאות רגע לאחר משבר הסאב פריים ב 2008, משבר בו קרס ענף הנדל"ן בארה"ב ומחירי הנדל"ן היו בשפל. האם לדעתכם התמונה תשתנה?

תוצאות ל 2009-2020

 1. U.S. Small Cap Stocks – 351.6%
 2. REIT – 275.1%
 3. U.S. Large Cap Stocks – 274.2%
 4. High-Yield U.S. Bonds – 227.3%
 5. Gold – 166.8%

10.  T-Bill – 85.6%

גם לאחר משבר הסאב פריים מי שהשקיע בקרנות נדל"ן בנקודת השפל בארה"ב הצליח להניב תשואה גבוהה יותר רק במעט מאשר השקעה במניות גדולות בארה"ב אך עדיין נמוכה יותר משמעותית מהשקעה במניות קטנות בארה"ב.

איזו קטגוריה השיגה את התוצאות הטובות ביותר בעשרים השנים האחרונות 2000-2020?

 1. REIT – 359.7%
 2. Gold – 292%
 3. Emerging Market Stocks – 133.6%
 4. U.S. Small Cap Stocks – 219.1%
 5. U.S. Large Cap Stocks – 115%

10.  T-Bill – 9.4%-

בעשרים השנים האחרונות השקעות בקרנות נדל"ן וזהב הצליחו להניב תשואה גבוהה יותר מאשר השקעה במניות בארה"ב. מה לדעתכם יכולה להיות הסיבה? התשובה טמונה בשנת 2002 בה התרחש אחד מהמשברים הגדולים בשוק ההון, התפוצצות בועת הדוט.קום בה קרסו מניות הטכנולוגיה. מעניין יהיה לבדוק אם התמונה משתנה אם בוחנים את התוצאות רגע לאחר המשבר.

תוצאות לשנים 2003-2020

 1. U.S. Small Cap Stocks – 326.4%
 2. Emerging Market Stocks – 285.6%
 3. U.S. Large Cap Stocks – 270.3%
 4. Gold – 260.4%
 5. REIT – 235.5%

10. T-Bill – 13.2%-

התמונה אכן משתנה שוב לטובת השקעה במניות בארה"ב שמצליחות להשיג תשואה טובה יותר מאשר בקרנות נדל"ן וזהב.

התקופה האחרונה שנבחן תכלול את 35 השנים האחרונות. תקופה ארוכה שיכולה לייצג לא מעט עליות ומורדות בשוק ההון אך יחד עם זאת עדיין להישאר תקופה רלוונטית.

תוצאות לתקופה 1985-2020

 1. Emerging Market Stocks – 1666.3%
 2. U.S. Large Cap Stocks – 1653.7%
 3. U.S. Small Cap Stocks – 1279.5%
 4. REIT – 1040.4%
 5. Int'l Developed Stocks – 563%

9. Gold  – 122.3%

10. T-Bill – 29.3%

בתקופה רבת שנים זו המסקנה ברורה. שוקי המניות בארה"ב מצליחים להשיג תשואות גבוהות יותר באופן משמעותי מהשקעות בקרנות נדל"ן. שימו לב שב-35 שנים השקעה בזהב מגיעה למקום התשיעי עם תשואה נמוכה ביותר של 122.3%.

אם נסכם את המסקנות נראה שאמנם התוצאות משתנות בהתאם לתקופות השונות בהן מתחילים למדוד, אולם ב-5 מתוך 6 תקופות בהן מדדנו את תוצאות הקטגוריות השונות, השקעות במניות גדולות או קטנות בארה"ב הצליחו להניב תשואות טובות יותר מאשר קטגוריית קרנות הנדל"ן וב-4 מתוך 6 תקופות השקעות במניות גדולות או קטנות בארה"ב הצליחו להניב תשואות טובות יותר גם מהשקעה בזהב. ההשקעה עם התשואה הנומוכה ביותר בכל אחת מהתקופות הייתה השקעה באג"ח לתקופה קצרה של ממשלת ארה"ב.

 • מקור הנתונים: Visual Capitalist

יניב כהן תבל, מנהל תיקי השקעות

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עשויים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

ציפיות ציפיות וציפיות

בעבר, כשעוד הייתי מנהל השקעות בתחילת דרכו, שאל אותי חבר שהתחיל לסחור בניירות ערך בשוק ההון לגבי מניה של חברה מסוימת, 'למה שלא אקנה את המניה של החברה? הרי החברה כל שנה מרוויחה כסף ולכן אין סיכוי שהמניה תרד'. השאלה הזאת תישמע לחלק מהציבור שאלה לגיטימית והגיונית אך כמובן שזאת שאלה שמבטאת נאיביות מסוימת בשוק ההון. עוד נחזור לתשובה.

מדוע קיים הסיכוי לרווח או להפסד בשוק ההון?

בואו ניקח מצב עולם שבו הכל היה ידוע מראש, רווחי החברות בעתיד היו ידועים מראש, מחירי הסחורות העתידיים, שער החליפין העתידי, האינפלציה העתידית הייתה ידועה מראש וכו'. מה היה פוטנציאל הרווח או ההפסד בנכסים הנסחרים בשוק ההון במקרה כזה? במילה אחת, אפס. מדוע? כי היינו עושים חשבון פשוט והיינו מוכנים לשלם כבר היום במזומן את הפוטנציאל המשתקף בעתיד, ולכן היינו משלמים מחיר מלא ללא אפשרות רווח או הפסד.

כאמור, בעולם האמיתי כלום לא ידוע מראש, לכן כל משקיע מתנהל בהתאם לציפיות שלו על מה הולך לקרות בעתיד ובהתאם להתממשות הצפיות או אי התממשות הציפיות שלו גלום פוטנציאל הרווח או ההפסד בשוק ההון.

נחזור רגע לשאלת התם של אותו חבר. אם ניקח לדוגמה את אותה חברה שהינה רווחית בכל שנה ושנה בשנים האחרונות, היינו יכולים להגיד שינו סיכוי סביר שגם בשנה הבאה היא תהיה רווחית ובשנה שלאחריה וכנראה אף בשנים הבאות. לכן כאשר המשקיעים בוחנים את שווי המניה הם מצפים לרווחיות עתידית כלשהי של החברה וכבר לוקחים זאת בחשבון במחיר שהם מוכנים לשלם. ומה יקרה אם בעתיד הצפיות לא תתממשנה כמו שצפו המשקיעים בתחזיות שלהם? המשקיעים יעריכו מחדש,או יתאימו את הציפיות שלהם מחדש, לרווחיות החברה כך שמחיר המניה ירד אם רווחיות החברה הייתה מתחת לציפיות המשקיעים לגבי הרווח העתידי של החברה, או מחיר המניה יעלה במידה ורווחיות החברה 'היכתה' את ציפיות המשקיעים שחזו בעבר.

דוגמא נוספת היא ציפיות המשקיעים לגבי הריבית במשק. לשינוי בריבית על ידי נגיד הבנק המרכזי יכולה להיות אפקטיביות רבה יותר על מחירי הנכסים והכלכלה אם השינוי בריבית היה שלא על פי ציפיות המשקיעים. כלומר לגורם ההפתעה בציפיות המשקיעים תפקיד מפתח בתמורות שחלות בכלכלה בכלל ובשוק ההון בפרט.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עשויים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

 

 

 

 

מניה

מניה רגילה (מ"ר) מקנה למחזיק בה בעלות וזכויות בחברה (בניגוד לאג"ח שאינה מקנה זכויות בחברה). למעשה בכל חברה שמוקמת נרשמים בעלי המניות ברשם החברות ובספרי החברה. מניות של חברה יכולות להיות באחזקה פרטית של בעלים יחיד או מספר בעלים או באחזקה ציבורית בה החברה מנפיקה מניות לציבור על מנת לגייס הון ואז המניות יכולות להיסחר בבורסה ולהחליף ידיים.

איזה זכויות בחברה מקנה מניה רגילה למחזיק בה?

הזכות הראשונה שמניה מקנה הינה זכות ההצבעה באסיפת בעלי המניות של החברה שבה מתקבלות החלטות כמו מינוי דירקטורים, שינויים בתקנון החברה ואישור עסקאות שונות. ככל שמחזיקים יותר מניות הכוח להשפיע על ההחלטות באסיפה גדול יותר.

הזכות השנייה שמקנה מניה הינה הזכות להשתתף ברווחי החברה. רווחי החברה יכולים להישאר בתוך החברה לצורך השקעות חדשות או להיות מחולקים כולם או חלקם לבעלי מניותיה כדיבידנד. לבעלי המניות תמיד קיים הקונפליקט האם ליהנות מהרווחים עכשיו באמצעות חלקות דיבידנד או להשאיר את הרווחים בחברה ולהשקיע אותם בהתרחבות והגדלת הצמיחה בחברה. גם בין בעלי המניות לבעלי האג"ח של אותה חברה יש קונפליקט. למרות שבעלי האג"ח קודמים לבעלי המניות בקבלת החוב שלהם מהחברה, עדיין כאשר מחלקים את רווחי החברה כדיבידנד לבעלי המניות, קופת המזומנים קטינה ולשנים הבאות נשאר פחות כסף לתשלום החוב לבעלי האג"ח ולכן לעיתים בעלי האג"ח מטילים מגבלות על דיבידנדים בעת גיוס החוב.

הזכות השלישית שמניה מקנה הינה הזכות לקבל חלק מנכסי החברה בעת פירוקה. כאשר החברה מתפרקת ומגיעה לסוף קיומה, נכסי החברה משמשים לכיסוי חובותיה והיתרה מחולקת לבעלי המניות.

ישנם סוגים שונים של מניות כמו מניות בכורה, מניות שליטה וכו' אך הזכויות הנ"ל הן הזכויות הבסיסיות שמקנה מניה.

בארה"ב כאשר מדברים על מניות באופן כללי הן נקראות Stocks, כמו Stock market או Energy stocks. וכאשר מדברים על מניות של חברה ספציפית הן נקראות Shares, כמו לדוגמה Apple shares. בתמונה ניתן לראות שטר ישן משנות השישים שהקנה 100 מניות דירקטומט למחזיק בו.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עשויים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

מחיר אג"ח

בהמשך לפוסט השבועי בנושא האג"ח, נציין כעת מושגים הקשורים בנושא ונציין עובדות מעניינות בשפה פשוטה ומובנת לכולם.

כאמור אג"ח הינו נייר ערך שממשלה או חברה מנפיקה על מנת לגייס הלוואה מהציבור או מגופים שונים. בניגוד למניה שבה ישנם מודלים מורכבים להערכת שווי המניה/חברה, הערכת מחיר האג"ח יותר פשוטה יחסית שכן ישנו תזרים קבוע של ריבית וקרן (במקרה של אג"ח בריבית קבועה) במועדים ידועים מראש.

באופן כללי הערכת שווי של נכסים או מחיר של נכס מבוססים על התזרים הכספי שהנכס מניב לנו בכל שנה. במילים פשוטות, או כמו שנהוג לומר 'בחישוב של סנדלר' (מבלי לפגוע בכבודם של הסנדלרים) תגיד לי כמה אני מקבל כל שנה מהנכס ואגיד לך כמה אני מוכן לשלם עליו. קל להבין זאת דווקא במקרה של חישוב מחיר אג"ח כפי שנראה כעת.

נניח ישנו אג"ח של ממשלת ישראל שמשלמת ריבית קבועה של 5 אגורות בכל שנה במשך 3 שנים, ובתום 3 שנים בפדיון משלמת גם קרן של 100 אגורות. כמה תהיו מוכנים לשלם על תזרים כזה? בואו נבדוק.

נניח שנשלם 100 אגורות עבור האג"ח. במקרה כזה נקבל 5 אגורות בכל שנה על 100 אגורות ששילמנו במשך 3 שנים. כלומר במידה ונחזיק את האג"ח עד הפדיון התשואה השנתית שלנו מהאג"ח הממשלתי תהיה 5% (תשואה שנתית = כמה שהנכס נותן לנו בכל שנה לחלק למחיר ששילמנו). האם משתלם לנו? ברור שכן וכולנו נקפוץ על המציאה. מדוע? כי הריבית האלטרנטיבית שנקבל בהשקעה דומה תהיה הרבה יותר נמוכה, כמו למשל הריבית האלטרנטיבית שנקבל על פיקדון בבנק למשך אותה תקופה.

נניח שמקבלים על פיקדון בבנק 1 אגורות בכל שנה במשך 3 שנים על קרן של 100 אגורות, כלומר תשואה שנתית של 1% בשנה, הרבה פחות מאשר התשואה באג"ח, אם כן במקרה כזה מה המקסימום שנהיה מוכנים לשלם על אותו אג"ח ממשלתי שנותן 5% תשואה שנתית? נהיה מוכנים לשלם מחיר מקסימלי כזה שישווה את התשואה לפדיון של האג"ח ל 1% בכל שנה כמו הפיקדון בבנק. מבלי להיכנס לחישוב עצמו נהיה מוכנים לשלם כ- 112 אגורות עבור האג"ח, במחיר הזה התשואה לפדיון של האג"ח הינה גם 1%.

כעת אנו מבינים שככל שהריבית האלטרנטיבית בשוק נמוכה יותר, מחירי הנכסים בכלל ומחירי האג"ח בפרט גבוהים יותר ולהיפך.

אם כן, ראינו את הבסיס כמה כדאי לשלם עבור אג"ח מסויים, כמובן שישנם אג"חים מסוגים שונים שמחירם נקבע בהתאם כמו אג"ח קונצרני, אג"ח צמוד מדד, אג"ח בריבית משתנה, אג"ח להמרה וכו' והסוחרים בשוק הון מוכרים או קונים בהתאם לאלטרנטיבות השונות הקיימות בשוק.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עשויים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

 

 

אגרת חוב (אג"ח)

אג"ח הוא נייר ערך המונפק על ידי ממשלה או חברה (אג"ח קונצרני) לצורך לקיחת הלוואה מהציבור. אגרת החוב משלמת ריבית במהלך תקופת האחזקה לרוב פעם בשנה, ואת הקרן לרוב בסוף תקופת חיי האגרת כלומר בפדיון.

משקיע באג"ח ממשלתי משמעו שנתן הלוואה לממשלה לצורך מימון פעילות הממשלה. בתמורה הממשלה משלמת לבעל האג"ח ריבית שסוכמה מראש ביום הנפקת האג"ח וכן את הקרן בפדיון האגרת.

משקיע באג"ח של חברה (אג"ח קונצרני) משמעו שנתן הלוואה לחברה לצורך מימון פעילות החברה אשר תשלם בתמורה ריבית ואת הקרן למחזיק האג"ח. להבדיל ממניה של חברה, המחזיק באג"ח הינו בעל החוב של החברה ואינו שותף בחברה ולא שותף ברווחי החברה.

חברה יכולה לקבל הלוואה גם מהבנקים אז אם כן מדוע מנפיקות אג"ח? לכך מספר סיבות:

 1. לחברות אשר רוצות לגייס סכום הלוואה גדול של עשרות ואף מאות מיליוני ₪ קשה לגייס זאת מבנק אחד או אף משני בנקים שונים, לכן בהנפקת אג"ח סכום ההלוואה הגדול מתחלק בין הרבה גופים מוסדיים שונים כמו קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות ואף בין משקיעים פרטיים, לכן כאשר הסיכון מתחלק בין הרבה גופים קל יותר לגייס הלוואה.
 2. לרוב החוב שהחברה תגייס באג"ח יהיה זול יותר מאשר החוב שתגייס דרך הבנקים. במילים פשוטות הריבית שהמשקיעים ידרשו מהחברה בגין ההלוואה באמצעות אג"ח תהיה נמוכה יותר מהריבית אשר ידרשו הבנקים עבור אותה הלוואה כיוון שסכום ההלוואה מתחלק בין הרבה גופים שונים.
 3. בהלוואה באמצעות אג"ח החוב של החברה הופך להיות סחיר בבורסה כלומר ניתן לקנות ולמכור את האג"ח בניגוד להלוואה בבנק שאינה סחירה. כך חברה שלדעתה מחיר האג"ח שלה בבורסה נמוך יכולה לשוב ולרכוש את האג"ח בזול מידי המשקיעים.

לאג"ח ממשלתי ולאג"ח קונצרני יש דירוג אשראי (למשל, AA, BBB) שמבטא את יכולת ההחזר של ההלוואה למשקיעים. דירוג גבוה יותר מבטא יכולת החזר גבוהה יותר של ההלוואה וסיכון נמוך יותר עבור המשקיעים ולכן הריבית הנקובה באג"ח תהיה נמוכה יותר.

באופן כללי אג"ח ממשלתי נחשב אג"ח עם סיכון נמוך יותר מאשר אג"ח חברות שכן לממשלה סיכוי נמוך יותר שלא תחזיר את ההלוואה.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

השקעות סולידיות

עולם ההשקעות מתחלק לשניים, יש את המשקיעים הנועזים אלא אשר מוכנים לשים את הכסף שלהם בהשקעות שאיש לא מאמין בהם, לרכוש מניות של חברות שאיש לא חושב שהן יצליחו, ויש את מי שמאמין בהשקעות סולידיות, הוא הולך על בטוח ולא מוכן להפסיד את כספו.

משקיע לא סולידי, נקרא לו משקיע מופרע, הוא מישהו שיש לו מספיק כסף ולכן הוא מוכן גם לקחת הימורים, מצד שני הוא יודע, שאם הוא יצליח, יקראו לו גאון ואם הוא יכשל, הוא ייחשב למשקיע גרוע שאסור לסמוך עליו. משקיע שמאמין בהשקעות סולידיות הוא מי שבדרך כלל אין לו גב כלכלי רחב, ולכן הוא יבחר את כספו בקפידה, הוא יעדיף להרוויח מעט בתנאי שיצטרך להשקיע מעט, הוא לא ייחשב לגאון וגם לא למשקיע כושל, אך בסופו של יום הוא ייהנה מרווח מסוים וזה יספיק לו.

מרבית המשקיעים הם סולידיים, ולו מהסיבה הפשוטה, שאם הם לא היו כאלה, אז הם היו מפסידים את כספם. מי שהוא משקיע פרטי, כלומר משק בית שמעוניין להגדיל קצת את ההכנסות שלו. אז הוא יעדיף להתעסק עם השקעות סולידיות. לשם כך הוא יפנה אל יועצי השקעות בשביל לבחור מסלולים פשוטים וברורים. אלה יכולים להיות מסלולים של השקעות במניות חול, בעיקר מניות בטוחות של חברות מוכרות, חברות אינטרנט, אלקטרוניקה, תרופות, נפט, גז, תעופה, בעוד שמשקיע לא סולידי, ישקיע את כספו דרך יועצי השקעות או באופן אחר, בחברות צעירות שהוא מאמין בהן, חברות שיוצאות עם פטנטים ייחודים שהוא מאמין שיצליחו לכבוש את השוק, חברות שנמצאות בקריסה כללית והוא מאמין שיש להן סיכוי להתאושש (במקרה כזה הוא קונה מניות בזול ויכול בעתיד, בהנחה והחברות מתאוששות, למכור במחיר גבוה). משקיע לא סולידי יבחן את ההשקעות שלו לטווח הרחוק, אך הוא ידאג גם להיות פעיל בשוק כל יום, משקיע סולידי, בדרך כלל, ישים את הכסף שלו בתוכנית מסוימת, וישכח ממנה עד שירצה להשתמש בכסף.

מה עדיף להיות? הכל שאלה כמה כסף יש לכם ואיזה סוג של אנשים אתם, אופן עקרוני להיות משקיע סולידי זה קל יותר, להיות משקיע לא סולידי זה הרבה יותר מעניין.

אם אתם רוצים לדעת עוד על השקעות סולידיות ולא סולידיות כולל רכישת מניות בחול, זה הזמן לפנות לצוות יועצי השקעות של כוון בית השקעות, אנחנו נשמח לעזור לכם.

001

מוזמנים לקרוא בנוסף:

מניות ישראליות בנסדק

מניות הטבה

אחד המושגים הידועים ביותר בעולם שלנו כיום הוא "ביטחון כלכלי" זה מושג שנכנס במהלך השנים הם לעולם העסקי והן למשקי בית פרטיים, אם תשאלו כל אמריקאי מה הדבר אליו הוא שואף, הוא יגיד "ביטחון כלכלי".

מה זה אומר? הכוונה היא לדעת שניתן להתקיים בצורה מכובדת ונכונה מבחינה כלכלית הן בהווה והן בעתיד, מבלי להיות נזקק ומבלי להיות תלוי בשום גורם אחר. לשם ביטחון כלכלי יש ליצור כלל חיסכון פיננסי, כלומר יש לחסוך כסף בהווה באמצעות תוכנית חיסכון פיננסי אשר מטרתה לספק לנו כסף לצורך הוצאות משתנות בעתיד.

מרביתנו חוסכים בצורה כזו או אחרת, חלקנו עושים זאת באמצעות תוכניות חיסכון להן אנחנו מכניסים סכומי כסף שונים הן מציעות לנו ריבית קבועה, חלקנו עושים זאת באמצעות קרנות השתלמות ותוכניות פנסיה, יש מי שעושה זאת דרך תוכניות ביטוח ואחרים רוכשים כלים פיננסים שונים במטרה למכור אותם בעתיד בשווי גבוה יותר וליהנות מהתשואה על מנת לממש רמת חיים גבוהה.

דוגמא לכלי פיננסי כזה הן מניות. אומנם לא מדובר בכלי פיננסי בטוח כמו חיסכון פיננסי רגיל, אך במקרים מסוימים זה יכול להיות כלי שיכול לספק לנו הכנסה טובה בעתיד, זאת במידה ואנחנו יכולים למכור אותן במחירים גבוהים. במקרים מסוימים אנחנו יכולים לרכוש מניות עם זכויות לקבל מניות הטבה מהחברה. מדובר במניות שמוקצות לנו ללא תמורה על פי תנאי המניות אותן רכשנו.

כאמור הרעיון של ביטחון כללי מאלץ אותנו להשתמש בתוכניות ובאפיקים שונים, בהם אנחנו משקיעים את הכסף שלנו לטווח ארוך. אנחנו לא אמורים לגעת בכסף אלא רק כשאנחנו נגיע לשלב שיהיו לנו ילדים ונרצה להעניק להם רמת חיים סבירה פלוס או כשנהיה מבוגרים ולא נוכל עוד להתפרנס בצורה רגילה. כך אנחנו לא תלויים בבני משפחה, ביטוח לאומי או בכל גורם אחר.

חיסכון פיננסי הוא דבר שיש להשקיע בו בצורה חכמה ויעילה, אחרת אנחנו עלולים לגלות מהר מאוד שאנחנו משקיעים את הכסף שלנו בתוכניות שאינן מוסיפות לנו דבר. זו הסיבה שעדיף לנו לעשות זאת דרך אנשי מקצוע.

לשם כך אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר, צוות כוון בית השקעות ישמח לעמוד לרשותכם, לעזור לכם לבחור תוכנית השקעה מתאימה, עם ריביות טובות ותשואה נכבדת. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר עוד היום בשביל להבטיח לעצמכם ולילדיכם ביטחון כלכלי גבוה בהווה ובעתיד.

001

מוזמנים לקרוא בנוסף:

השקעות סולידיות

בורסה אמריקאית

למרות שהבורסה הישראלית היא יחסית גדולה ומצליחה, ביחס כמובן לכמות האוכלוסייה בישראל וגודל הכלכלה הישראלית, הרי שלא מעט משקיעים מקצועיים וגם חובבים, לוטשים עיניים אל השקעות בחול, כשגולת הכותרת היא כמובן בורסה אמריקאית.

מכל הבורסות בעולם, אין ספק שהבורסה האמריקאית היא הגדולה והחשובה מכולן, כשמאחוריה ניצבות הבורסות של לונדון וטוקיו. בורסה אמריקאית כוללת את כל החברות הגדולות לא רק במשק האמריקאי אלא במשק העולמי וכן חברות ישראליות שהצליחו במהלך השנים להיות מונפקות שם. מאחר ומדובר בבורסה עם מגוון אפשרויות מאוד גדול, הרי שקניית מניות בבורסה זו הפכה לאחד הכלים הפיננסים הפופולאריים ביותר בקרב משקיעים רבים.

צריך לומר מספר דברים לגבי השקעות בחול ובפרט השקעות בבורסה אמריקאית. הרעיון של השקעות מחוץ לישראל הוא יחסית חדש, בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר משקיעים ישראלים שבוחרים להשקיע בחו"ל, עם זה דרך השקעה במניות ובכלים פיננסים אחרים ועם זה דרך השקעה בכלים מוחשיים, בראש ובראשונה נדל"ן. הסיבה היא שהשוק הישראלי הוא קטן מדי ולא מספק יותר מדי אפשרויות, מה עוד שהשוק הישראלי, למרות שהוא חזק, הוא לא יציב כמו השוק האמריקאי. מסיבות היסטוריות, כלכליות, ביטחוניות, השוק האמריקאי נחשב לאחד השווקים היציבים ביותר, וגם אם הוא עובר טלטלה, כמו שהוא עבר בשנות השמונים או בשנת 2008, ברור שזה עניין והוא יחזור לעצמו.

דבר נוסף שיש לזכור הוא, שהשוק הישראלי לא מציב את המגוון הרחב שהשוק האמריקאי מציע, ובפרט בורסה אמריקאית. למשל, בבורסה הישראלית לא נסחרות חברות שמתמחות בהפקת נפט או משאבים דומים. לעומת זאת הבורסה האמריקאית מכילה את החברות הגדולות ביותר בתחום, כך גם לגבי חברות מחקר ופיתוח בתחומים שונים וכן חברות הייטק גדולות. מי שרוצה להרוויח באמת, חייב לפנות לשוק האמריקאי.

קניית מניות בבורסה האמריקאית יכולה להתבצע על ידי בתי השקעות ישראליים שונים, כך הדבר נעשה בצורה מסודרת וחכמה. ניתן לבחון אילו חברות נמצאות במצב טוב והערכות הן שמצבן ימשיך להיות טוב ואף להשתפר, במצב כזה, אנחנו יכולים להיות בטוחים שהכסף שלנו מושקע במקום הנכון.

אם אתם רוצים לדעת עוד על השקעות בחול, זה הזמן לפנות אלינו, הצוות של כוון בית השקעות ישמח לעמוד לרשותכם. כל מה שאתם צריכים לעשות, זה ליצור איתנו קשר ואנחנו נשמח לעזור לכם בכל עת. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך הטלפון או באינטרנט.

001

מוזמנים לקרוא בנוסף:

מניות הטבה

ריבית על פקדונות

לא מעט ישראלים, כמו אנשים אחרים ברחבי העולם מבקשים לחסוך היום כסף בשביל שתהיה להם הכנסה בעתיד. מגיל צעיר מלמדים אותנו שעלינו לחסוך כסף כך שאם יום אחד נצטרך כסף באופן מיידי או לחילופין אם נפסיק לעבוד, יהיה לנו כסף בו נוכל להשתמש.

ההחלטה באיזו תוכנית חסכון להשתמש בדרך כלל מתקבלת על פי שאלות כגון מה היא גודל ריבית שנתית של התוכנית, כיצד נקבעת ריבית על פיקדונות, כמה זמן נמשכת התוכנית, מתי וכיצד ניתן לפתוח אותה ועוד. מדובר על משתנים שיכולים להשפיע על היכולת שלנו להרוויח ביחס לסכום אותו אנחנו מכניסים כל חודש בתוכנית. כלומר מה תהיה תשואה לפיקדון שלו.

תוכניות חסכון בהן אנחנו בוחרים להשקיע, הן אופציה אחת שיש לנו לחסוך כסף לטווח הארוך, אופציה אחרת היא, להשקיע בכלים פיננסים אחרים, למשל קרנות נאמנות, רכישת אגרות חוב, קניית מניות, השקעה בכלים מעשיים (למשל נדל"ן) ועוד. כל אחד מהכלים הוא שונה ומשפיע בצורה אחרת, על הכסף שלנו. להבדיל מתוכניות חסכון אשר קבועות באופן יחסי ולא משתנות אלא בריבית על פיקדונות שיכולה להשתנות בתנאים מסוימים (גם אז לא באופן ניכר), הרי שאגרות חוב או מניות משתנות באופן הרבה יותר נרחב.

צריך לקחת בחשבון שמניות מושפעות ממעשים, למשל, אם חברה מצליחה להמציא פטנט או לייצר מוצר מיוחד, המנייה שלה תעלה, לעומת זאת, אם יתגלו בה שחיתויות והיא תפסיד כסף, המנייה שלה לא תהיה שווה שום דבר. מדובר בדברים מאוד מהותיים שיכולים להשפיע רצינית על שווי המנייה. עבור המשקיעה הסולידי אשר מעוניין בסך הכל להרוויח קצת כסף בשביל שיהיה לו בצד לימים סגריריים, יכולה להיות לכך השפעה מרחיקת לכת.

לכן כשאתם בוחרים היכן להשקיע את כספכם לצורך חסכון, רצוי מאוד שתבחנו האם אתם מעדיפים לעשות זאת במסלול סולידי שאולי לא יעניק לכם תשואה לפדיון בצורה משמעותית אך ישמור על כספכם או שאתם מעדיפים מסלול השקעות הרבה יותר רציני אך כזה שאתם לוקחים הימור גדול על הכסף שלכם.

בשביל לקבל את כל התשובות ולדעת בדיוק היכן וכיצד מומלץ לכם להשקיע, צוות היועצים של כיוון בית השקעות ישמח לעמוד לרשותכם. כל מה שאתם צריכים לעשות, זה להשאיר פרטים ואנחנו נשמח לחזור אליכם בהקדם. הצוות שלנו מתמחה בייעוץ השקעות במניות, תוכניות חסכון ובכלים פיננסים רבים וטובים שיכולים לעזור לכם.

001

מוזמנים לקרוא בנוסף:

בורסה אמריקאית