סקירה לשווקים פברואר 2017

משנתו של הנשיא הנבחר, ביחס למדיניות הכלכלית (מוניטארית ופיסקאלית) מעלה את רמת אי הוודאות סביב תוואי הריבית העתידי וסביבת האינפלציה בטווח הבינוני והארוך. הריבית בארץ להערכתנו תיוותר בשנת 2017 סביב האפס ולא צפויה להשתנות . בארה"ב התשואות על אג"ח ל 10 שנים האמירו לרמות של 2.48% מרמה של 1.95% מחודש אוקטובר 2016 .

הריבית צפויה עפ"י הערכות לעלות בעוד שתי פעימות במהלך שנת 2017. השבועיים הראשונים בנשיאותו של טראמפ נפתחו בסערה של צווים נשיאותיים, בהתאם להשקפתו של הנשיא הנבחר. בהתאם לקצב הודעותיו חצתה תשואת הבנצ'מרק ל-10 שנים את רמת 2.5% ,אך שבה וירדה לרמת סגירה של 2.48%. בין צעדיו הראשונים ניתן למנות את בניית החומה מול מכסיקו וקביעת מס יבוא, כמו גם ביטול הסכם הסחר האוקייני (TPP). צעדים אלה פחות אהודים על ידי המשקיעים. בנוסף, נתוני הצמיחה ביום ו' קיררו מעט את המשקיעים (על כך בהמשך). מרווח התשואה בין האג"ח האמריקאית לישראלית המקבילה עומד היום על רמה של 0.16%- (מרווח שלילי  התשואה בישראל נמוכה מזו האמריקאית).

ללא אירוע גאו-פוליטי משמעותי, הפער השלילי צפוי להימשך ואף להתרחב, כל עוד הריבית בארץ תישאר נמוכה והריבית בארה"ב מצויה במגמת עליה.

לפיכך, אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף ימשיכו המשקיעים לחפש אפיקי השקעה ולתמוך בשוקי ההון בעולם שנה מאתגרת צפויה לענף הבנקאות והפיננסים ,ואנו צפויים לראות המשך צמצום בכוח האדם תכניות פרישה ולתוכניות התייעלות ואף מיזוג סניפים ומכירת נדל"ן .בנוסף הגברת התחרות בבנקים ובאשראי . והוצאת כרטיסי האשראי מהבנקים ,השוק כבר מתמחר זאת ברמת המחירים ומנגד מניות הפיננסיות מתפקדות באופן חיובי יחסית עקב מכפילי סקטור ורווח נמוכים ותשואות דיבידנד .

כשאת החשיפה המניתית מומלץ לבצע דרך מניות ישירות ובסקטורים דפנסיביים. תמחור המדדים והריבית הנמוכה עדיין תומכים בשוק המניות ,והמשך השיפור בכלכלה תומך ברווחיות הפירמות מבין המניות השונות, אנו רואים העדפה להשקעה במניות דפנסיביות ומניות הבנקים אך פחות מאחזקת במשקל במדד המעוף ובין היתר בחברות גדולות ויציבות בתחום הנכסים המניבים אשר בהן ההכנסות והרווחים צפויים יותר. ובמניות המאופיינות בחלוקת דיבידנד גבוהה, אנו מעדיפים להשקיע במניות הדיבידנד .

החשיפה הגיאוגרפית המומלצת לרכיב המניות היא: 40% ארה"ב, 60% בישראל.

אנו מאמינים בשיפור בכלכלה האמריקאית כתוצאה מהורדת מיסים משמעותית והשקעה בתשתיות, בגלל חוסר הוודאות הגדול לגבי אישיותו והתנהלותו של טראמפ בכל הנוגע לנושאים שונים בארה"ב ובעיקר נושאים אשר קשורים למדינות אחרות בעולם אשר עלולים לפגוע בהתנהלות תקינה של הסחר העולמי וכתוצאה מכך עלולה לגרום לטלטלה בשוקים הפיננסים בארה"ב . לאור האמור לעיל אשר גורם לירידה ברמת הוודאות שלנו בהתנהלות שוק המניות והאג"חים האמריקאי ומאחר והאסטרטגיה שלנו הינה להשקיע כאשר רמת הוודאות בהשקעותינו גבוהה הרבה יותר אזי אנו ממליצים לצמצם את אחזקות בשוק המניות האמריקאי ל 40% ומאידך להגדיל את אחזקותינו בישראל ל 60%.

 

הכותב הינו מנהל השקעות בבית ההשקעות כוון בית השקעות, העוסק בניהול השקעות. אין לראות במאמר זה משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או הצעה לרכישת יחידות הקרן ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואין לראות במידע ייעוץ ואין הוא מהווה תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.