סקירה נובמבר 2018

 כיוון לעתיד: האינדיקטורים השונים לפעילות מרמזים על שיפור בקצב הצמיחה ברבעון השלישי, לאחר ההאטה שנרשמה ברבעון קודם.

  • ארה"ב: הפד ממשיך לשדר אופטימיות באשר לצמיחת הכלכלה האמריקאית והתייצבות האינפלציה קרוב ליעד. עם זאת, חברי הועדה המוניטארית חוששים מההשלכות של השתטחות עקום התשואות ואי הוודאות סביב הסכמי הסחר.
  • גוש האירו: הנתונים השוטפים ממשיכים להצביע על צמיחה נאה בהובלת גרמניה, אולם אי הוודאות סביב הסכמי הסחר  והמשמעת הפיסקאלית באיטליה מובילים לעדכון כלפי מטה של תחזיות הצמיחה.
  • שוק האג"ח הממשלתי בעולם: התנודתיות באג"ח האיטלקי נמשכת, וצפויה ללוות אותנו גם בחודשים הקרובים.

כיוון לעתיד: הצמצום המוניטארי בארה"ב (ובמידה גם בגוש האירו) צפויים להקשות על ההתאוששות ויציאה מהמשברים באיטליה ובשווקים המתפתחים.

המדד המשולב של בנק ישראל  עלה בספטמבר ב- 0.26%  (חודש מול חודש )MoM. בבנק ישראל  ציינו כי "המשק ממשיך לצמוח בקצב נאה" וכי "קצב עלייתו של המדד דומה לקצב שמאפיין את המדד בשנים האחרונות". המדד הושפע לטובה מהעלייה ביבוא תשומות לייצור ובשיעור המשרות הפנויות בחודש ספטמבר, מהעלייה בפדיון השירותים ומהעלייה החדה בייצור התעשייתי באוגוסט (אם כי הזינוק בייצור התעשייתי נבע רובו ככולו מהזינוק בפעילות מגזר התרופות – ראה סקירתנו מאתמול). מנגד, הירידה החדה ביצוא הסחורות וביבוא מוצרי צריכה מיתנה החודש את קצב עליית המדד.

רכישות הצרכנים בכרטיסי אשראי עלו בספטמבר בשיעור מזערי של 0.10% MoM

(מנוכה עונתיות), כך שנתוני המגמה מצביעים על התמתנות הרכישות ב- Q3 (בהשוואה למגמה בשנים 2016-2017 ובהשוואה לרבעון הראשון של 2018 – צמחו ב- Q3 בקצב שנתי של 5.7%). עוד ניתן לראות כי ההאטה בהיקף רכישות הצרכנים בכרטיסי אשראי תואמת את ההאטה שחלה בחצי שנה האחרונה בקצב התרחבות מכירות רשתות השוק ובמדד הפדיון בכלל ענפי המשק. מנגד, סקר החברות של בנק ישראל הצביע על איתנות צריכת השירותים ופדיון ענפי המסחר ב- Q3/2018 (ראה סקירתנו מאתמול), כך שבנטרול הירידה הנוספת הצפויה בצריכת כלי רכב ב- Q3, סביר להניח כי הצריכה הפרטית התרחבה ברבעון השלישי בקצב נאה.

הנפט הגולמי  ממשיך בדרכו דרומה ונסחר ברמות 64 $ לחבית .

להערכתנו : הריבית תישאר ללא שינוי גם בהמשך השנה (ואף יותר מכך), כאשר ייסוף השקל מול הסל  והירידה במחירי הדירות תומכים באי שינוי הריבית.

הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב במהלך השנה הקרובה. התרחבות זו ממתנת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל, ויכולה אף להביא לעלייה בתנודתיות שער החליפין. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרנים בחו"ל ,אנו ממשיכים להמליץ על  חשיפה מנייתית,  התמחור באפיק זה אמנם גבוה, אך זאת במקביל לתמחור יקר גם בשאר אפיקי ההשקעה. בהתחשב בכך, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ. החברות במדדי המניות המרכזיים בחו"ל נהנות משיפור נאה ברווחיות בשנה האחרונה, שיפור שצפוי להשתקף גם בעונת הדוחות הנוכחית. גם בישראל, רווחי הפירמות המקומיות צפויים להמשיך ולגדול לאור השיפור בקצב ובהרכב הצמיחה בישראל, שוק העבודה החזק, וההערכה שהעלאת ריבית בישראל לא נראית באופק . בשל התמחור הגבוה בשווקים – קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל.

בארה"ב התשואות על אג"ח ל 10 שנים סביב רמות של 3.15 ו ל 30 שנה 3.40 וצפוית לזחול כלפי מעלה  במהלך שנת 2018 .

בארץ התשואות  ל 10 שנים על רמות של  2.35. (מרווח שלילי –  התשואה בישראל נמוכה מזו האמריקאית)

אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי בהיעדר אלטרנטיבה לכסף ימשיכו המשקיעים לחפש אפיקי השקעה  ולתמוך בשוקי ההון בעולם". כשאת החשיפה המנייתית מומלץ לבצע דרך מניות ישירות ולא דרך מדדים.
תמחור המדדים והריבית הנמוכה עדיין תומכים בשוק המניות ,והמשך השיפור בכלכלה תומך ברווחיות הפירמות מבין המניות השונות. אנו רואים העדפה להשקעה במניות דפנסיביות  ומניות הבנקים הגדולים (אך אחזקה נמוכה מהמשקל במדד המעוף), ובחברות נדל"ן מניב גדולות הן בארץ והן בגרמניה ובמניות המאופיינות בחלוקת דיבידנד גבוהה.

עדיפות לסקטורים: בנקאות, תעשיה , טכנולוגיה ,נדל"ן מניב ,כימיה , אך בסלקטיביות רבה.

החשיפה הגיאוגרפית המומלצת לרכיב המניות היא: 40% ארה"ב, 60% בישראל.

דיון והמלצות:

בתיק האג"ח אנו ממליצים על מח"מ 4-5  שנים  בשילוב של מח"מ סינטטי, בעדיפות לקונצרנים בדירוג השקעה עם עדיפות לריבית שקלית. חלוקת ההשקעה בין רכיב שקלי לצמוד עם עדיפות לרכיב השקלי במח"מ בינוני לאור ציפייה למדדים שליליים בחודשיים הקרובים. אנו ממליצים על הגדלה של אג"ח קונצרני בחשיפה דולרית של חברות מדורגות .

לאור תפקודו של שוק המניות בחו"ל המלצתנו נשארה על עדיפות לאחזקות במניות בארץ  לעומת מניות בחו"ל ,אך בסלקטיביות רבה , תוך ניצול הזדמנויות של תנודתיות השווקים הן בארץ והן בחו"ל.