מניה

מניה

מניה רגילה (מ"ר) מקנה למחזיק בה בעלות וזכויות בחברה (בניגוד לאג"ח שאינה מקנה זכויות בחברה). למעשה בכל חברה שמוקמת נרשמים בעלי המניות ברשם החברות ובספרי החברה. מניות של חברה יכולות להיות באחזקה פרטית של בעלים יחיד או מספר בעלים או באחזקה ציבורית בה החברה מנפיקה מניות לציבור על מנת לגייס הון ואז המניות יכולות להיסחר בבורסה ולהחליף ידיים.

איזה זכויות בחברה מקנה מניה רגילה למחזיק בה?

הזכות הראשונה שמניה מקנה הינה זכות ההצבעה באסיפת בעלי המניות של החברה שבה מתקבלות החלטות כמו מינוי דירקטורים, שינויים בתקנון החברה ואישור עסקאות שונות. ככל שמחזיקים יותר מניות הכוח להשפיע על ההחלטות באסיפה גדול יותר.

הזכות השנייה שמקנה מניה הינה הזכות להשתתף ברווחי החברה. רווחי החברה יכולים להישאר בתוך החברה לצורך השקעות חדשות או להיות מחולקים כולם או חלקם לבעלי מניותיה כדיבידנד. לבעלי המניות תמיד קיים הקונפליקט האם ליהנות מהרווחים עכשיו באמצעות חלקות דיבידנד או להשאיר את הרווחים בחברה ולהשקיע אותם בהתרחבות והגדלת הצמיחה בחברה. גם בין בעלי המניות לבעלי האג"ח של אותה חברה יש קונפליקט. למרות שבעלי האג"ח קודמים לבעלי המניות בקבלת החוב שלהם מהחברה, עדיין כאשר מחלקים את רווחי החברה כדיבידנד לבעלי המניות, קופת המזומנים קטינה ולשנים הבאות נשאר פחות כסף לתשלום החוב לבעלי האג"ח ולכן לעיתים בעלי האג"ח מטילים מגבלות על דיבידנדים בעת גיוס החוב.

הזכות השלישית שמניה מקנה הינה הזכות לקבל חלק מנכסי החברה בעת פירוקה. כאשר החברה מתפרקת ומגיעה לסוף קיומה, נכסי החברה משמשים לכיסוי חובותיה והיתרה מחולקת לבעלי המניות.

ישנם סוגים שונים של מניות כמו מניות בכורה, מניות שליטה וכו' אך הזכויות הנ"ל הן הזכויות הבסיסיות שמקנה מניה.

בארה"ב כאשר מדברים על מניות באופן כללי הן נקראות Stocks, כמו Stock market או Energy stocks. וכאשר מדברים על מניות של חברה ספציפית הן נקראות Shares, כמו לדוגמה Apple shares. בתמונה ניתן לראות שטר ישן משנות השישים שהקנה 100 מניות דירקטומט למחזיק בו.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עשויים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.