ליהנות מתשואות ברוטו באג"ח גם ללקוחות פרטיים

ליהנות מתשואות ברוטו באג"ח גם ללקוחות פרטיים

בשנים האחרונות בהן ריביות הבנקים המרכזיים אפסיות, התשואה שמניבות אגרות החוב ובניהן גם אגרות החוב הקונצרניות נמוכות מאוד משום שיש להן קשר ישיר לסביבת הריבית במשק. אם בשנים עברו אגרות חוב קונצרניות מדורגות הניבו בממוצע 4%-3% בשנה לתקופה של 3 שנים, בשנים האחרונות אנו עדים לתשואה ממוצעת באותן אגרות של 1%-0.5%. בנוסף תשואות אלה הן תשואות ברוטו, כלומר לפני תשלום מס שחל על כל קופון שמשלם האג"ח ולכן תשואות הנטו לאחר מס אפילו נמוכות יותר.

ראשית על מנת לעשות סדר, נבחין בין שחקני אג"ח 'ברוטואיסטים' כלומר שלא חל עליהם מס רווחי הון שנוצר מאג"ח או מס על הכנסה מהריבית, לבין שחקני אג"ח 'נטואיסטים' שמשלמים מס על רווחי הון מאג"ח ובכל חלוקת קופון.

'ברוטואיסטים' הינם גופים מוסדיים בשוק ההון כמו קרנות פנסיה, קופות גמל והשתלמות וקרנות נאמנות פטורות שמס רווחי הון שנוצר מאגרות חוב ומס על הכנסות מריבית של אגרות חוב אינו חל על פעילותן השוטפת בתוך הקרן, אלא המס חל על עמיתי הקרנות בעת משיכת הכספים.

'נטואיסטים' הינם משקיעים פרטיים, יחידים שפועלים עצמאית בשוק ההון והמס שחל עליהם הוא 'מס במקור' כלומר מס שמשולם מיידית במידה ונוצר רווח הון מאגרות חוב או מס על ההכנסה מריבית. לכן כאשר משקיע פרטי בא לבחון השקעה באג"ח עליו לקחת בחשבון את עניין המס ולבחון את התשואה נטו שמניבה אג"ח כלשהי, כלומר תשואה שלוקחת בחשבון את תשלום המס על הריביות שמשלמת האג"ח.

אם כן כיצד יכולים משקיעים פרטיים לקבל מאג"ח תשואה ברוטו ללא תשלום מס?

קיים מכשיר אחד בשוק ההון אשר מאפשר בתנאים מסוימים לקבל זאת. מכשיר זה הינו קרן נאמנות חייבת. קרן נאמנות חייבת בניגוד לקרן נאמנות פטורה, הינה קרן אשר חייבת בתשלומי המס על רווחים שנוצרים מאג"ח וממניות שהיא מחזיקה, כלומר התחשבנות המיסוי מבוצעת בתוך הקרן עצמה ובעת משיכת בעלי היחידות את כספיהם מהקרן הם אינם חייבים במס ולכן התשואה הינה תשואה נטו לאחר מס. כעת, במידה וקיים הפסד צבור בתוך קרן נאמנות חייבת, הרווחים העתידיים שנוצרים בקרן יכולים להתקזז מול ההפסדים הצבורים וכך לא נוצר אירוע מס. כך משקיע פרטי שרוכש יחידות של קרן נאמנות חייבת בעלת הפסדים צבורים שמשקיעה באג"ח יכול ליהנות מפוטנציאל רווחי הון עתידיים באג"ח וכן מתשואות אג"ח ברוטו של האג"ח בקרן ללא תשלום מס כלשהו עד גובה קיזוז יתרת ההפסד הקיימת בקרן.

היסטורית, מנהלי הקרנות יכלו לבחור אם להנפיק קרן נאמנות פטורה או קרן נאמנות חייבת. כיום כבר לא ניתן להנפיק קרנות נאמנות חייבות ולכן אחוז הקרנות החייבות שנותרו בשוק ההון בישראל הינו קטן מאוד ועוד מספר נמוך יותר של קרנות חייבות בהן ישנו הפסד צבור משמעותי אך בחיפוש קל ניתן למצוא קרנות אלה.

מאת יניב כהן תבל, מנהל תיקי השקעות

———————————————————————————————

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. הצעת היחידות הינה ע"פ תשקיף / דו"ח שנתי בתוקף. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עשויים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל. אין בתשואת הקרן ו/או דירוג ו/או במיקום הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה ו/או דירוג ו/או מיקום דומה בעתיד