שר הנפט הסעודי: "ישנן הבנות על בין חברות אופ"ק עוד לפני הפגישה"..