fbpx

קרנות נאמנות

תמונת אווירה

נשלב את כל הכלים

תמונת אווירה

ליצירת הרמוניה מקסימלית

לוגו כיווןכיוון לוגו

           מנהל הקרן                                        מנהל השקעות חיצוני

איילון קרנות נאמנות                             כיוון בית השקעות

קבוצת כוון הינה מנהלת ההשקעות החיצונית של 8 קרנות בניהול קרנות נאמנות של חברת איילון קרנות נאמנות:

רשימת הקרנות

שם הקרן מס' ני"ע
כוון גמישה (4D) 5126420
כוון (2B) 30/70^ 5103569
כוון (2B)י20/80* (קרן חייבת)# 5105317
כוון מניות ישראל  (4B) 5126560
כוון (2B) 15/85^^ 5107958
כוון (1B)י10/90  5109632
כוון (0B) אג"ח ללא מניות** 5109624
כוון (4D) מניות גלובלית U.S*** 5115373

פרופיל חשיפה קרנות נאמנות בשם של כל קרן נאמנות מופיעים שני ערכים (מספר ואות) המציינים את דרגת החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח.

דרגת חשיפה למניות ערך המופיע בשם הקרן ערך המופיע בשם הקרן דרגת חשיפה למט"ח
ללא חשיפה 0 0 ללא חשיפה
עד 10% 1 A עד 10%
עד 30% 2 B עד 30%
עד 50% 3 C עד 50%
עד 120% 4 D עד 120%
עד 200% 5 E עד 200%
מעל 200% 6 F מעל 200%

^ ביום 5.8.21 חל שינוי בשם הקרן. שמה הקודם כוון אג"ח דינמית (2B) קרן נאמנות.

* ביום 31.8.21 חל שינוי בשם הקרן. שמה הקודם כוון (2C) 20/80.

^^ ביום 4.8.21 חל שינוי בשם הקרן. שמה הקודם כוון (2B) אג"ח 15/85.

** ביום 13.9.21 חל שינוי בשם הקרן. שנה הקודם כוון (0B) אג"ח מנוהלת ללא מניות.

*** ביום 30.8.21 חל שינוי בשם הקרן. שמה הקודם כוון (4D) מניות WALL STREET גלובלי.

# מעמד מס חייבת, קיימת אפשרות למגן מס. הקרן הינה קרן חייבת, הפסדים צבורים בקרן אשר כל עוד הם קיימים, עשויים להיות מקוזזים במקרה של מכירת נכסים בקרן ברווח. הקרן הינה חייבת במס – כאשר היא משלמת מס, התשלום הינו ישירות לשלטונות המס ע"פ שיעורי המס החלים על יחידים ואילו רווח ההון, ככל שנוצר בעת פדיון היחידה ע"י המשקיע, פטור ממס רווחי הון.

המדיניות שלנו בניהול השקעות בקרנות נאמנות

אנו בכוון בית השקעות מבצעים ניהול אקטיבי של ההשקעות בקרנות, ובוחרים בצורה סלקטיבית את ניירות הערך בהם אנו משקיעים. אנו משקיעים מאמץ רב ביצירת תמהיל השקעות בחברות שכל אחת מהן סומנה על ידינו כהשקעה מובילה בתחומה. בצורה זאת אנו חותרים לבחירה אופטימאלית וליציבות בקרנות שבניהול ההשקעות החיצוני שעל ידינו. אחד מיתרונותינו הבולטים הוא ההיכרות המעמיקה וההבנה הנרחבת בשוק ההון האמריקאי והאירופאי. לצוות ניהול השקעות בקרנות יכולת אנליטית בניתוח ובבחירת המניות הנסחרות בוול סטריט, בנוסף למחקרים חיצוניים ובלתי תלויים הנרכשים על ידינו. שיטת עבודה זו מאפשרת לנו לעבור מעל מים סוערים, והוכיחה את עצמה לא רק בזמנים שיש גאות בבורסה ובשוקי ההון, אלא גם בזמנים שבהם השוק תנודתי. כאשר מדובר בהשקעות בחו"ל, הגודל, הרגולציה הקפדנית והשקיפות בשוק האמריקאי מקנים לנו עוד נדבך של הגנה וזהירות, בנוסף לידע, לניסיון ולהיכרות המקצועית המצוינת שיש לנו עם שוק ההון האמריקאי. אנו שואפים לפעול כל העת מתוך חתירה למצוינות ולהישגים יוצאי דופן שיחזקו וישביחו את המוניטין האיכותי והמקצועי שצברנו הודות להשקעה המרובה בלימוד שוק ההון בארץ ובחו"ל והיכולות שהפגנו בניהול ההשקעות בקרנות שבניהול ההשקעות החיצוני של כוון. אם יש לך עניין להשקיע בקרן נאמנות ויש לך קושי לבחור קרן מתוך ההיצע הגדול בשוק – זה הזמן להתקשר אלינו או לפקיד הבנק שלך ולקבל מידע נוסף על הקרנות המוצלחות של כוון. טל. 072-33-80-206

כוון בעיתונות הכלכלית :
גלובס
גלובס
גלובס
כיוון לוגו

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות בקרנות בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידיים.

אין בתשואות הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

בודק...