fbpx

ניהול תיק השקעות לתאגידים

תמונת אווירה

מה הכוון הנכון עבור העסק שלך?

סוגי תיקי השקעות לתאגידים הקיימים בכוון בית השקעות :

  • ניהול תיק השקעות לתאגיד בהתאמה אישית

    ניהול תיק השקעות מותאם לצרכים והמטרות של התאגיד לניהול היתרות הנזילות של התאגיד.

  • ניהול תיק השקעות חו"ל לתאגיד

    ניהול תיק השקעות חו"ל עבור יתרות המט"ח של התאגיד. מתאים לתאגיד בעל חשיפה לפעילות עסקית בחו"ל עם יתרות מט"ח נזילות. תיק השקעות חו"ל לתאגיד כולל השקעה במניות ובאגרות חוב של מדינות וחברות גלובאליות בעלות דירוג אשראי. בתיקים אלו יש הקפדה על פיזור גבוה של ניירות ערך בהתאם לחשיפה המטבעית.

  • ניהול תיק השקעות לתאגיד משולב קרנות נאמנות

    תיק משולב קרנות נאמנות לתאגיד מאפשר פיזור גבוה של ניירות ערך לצורך פיזור הסיכון תוך הקצאה אופטימאלית ומושכלת של השקעות בשווקים שונים וחסכון בעלויות קניה ומכירה של ני"ע.

כוון בעיתונות הכלכלית :
גלובס
גלובס
גלובס
כיוון לוגו
בודק...