fbpx

ניהול תיק השקעות לפרטיים

תמונת אווירה

ומובילים אותך במסלול המתאים

סוגי תיקי השקעות הקיימים בכוון בית השקעות :

 • ניהול תיק השקעות בהתאמה אישית

  בניית תיק השקעות ייחודי תוך התאמה לצרכים והרצונות הייחודיים של הלקוח.

 • ניהול תיק השקעות משולב

  השקעה ישירה בניירות ערך בשילוב השקעה באמצעות קרנות נאמנות תוך שימת דגש על פיזור גאוגרפי וסקטוריאלי רחב, בארץ ובחו"ל.

 • ניהול תיק השקעות באמצעות קרנות נאמנות

  תיק קרנות נאמנות מאפשר פיזור גבוה של ניירות ערך לצורך פיזור הסיכון תוך הקצאה אופטימאלית ומושכלת של השקעות בשווקים שונים, אפשרות לדחייה בתשלום המס וחסכון בעלויות קניה ומכירה של ני"ע.

 • ניהול תיק השקעות חו"ל

  השקעה במניות ובאגרות חוב של מדינות וחברות גלובאליות בעלות דירוג אשראי. בתיקים אלו יש הקפדה על פיזור גבוה של ניירות ערך כולל פיזור מטבע.

כוון בעיתונות הכלכלית :
גלובס
גלובס
גלובס
כיוון לוגו
בודק...