הערכים שלנו

מצוינות

אנו בכוון בית ההשקעות שואפים למצוינות תוך יישום הכלים האנושיים, הניסיון העשיר, הידע והמקצועיות. כוון בית השקעות הינו בית השקעות ייחודי השם דגש על איכות הניהול ואיכות השירות ללקוח.

אתיות

אנו בכוון בית השקעות שומרים על הקוד האתי על מנת לפעול באחריות כלפי לקוחותינו וכלפי כל גורם המעורב בפעילותנו, קוד אתי זה הינו ערך עליון העומד בבסיס פעילותינו, ועל פיו פועלים העובדים כיחידים וכקבוצה.

אנו מחויבים לנהוג ביושרה, באמינות, במוסריות וללא ניגוד עניינים בעשייתנו האישית, הבינאישית והעסקית.

לפיכך אנו רואים בעצמנו אחראים לניהול נכון, יעיל ואמין של נכסי לקוחותינו ולמתן שירות אישי, אמין ומקצועי ביותר לכל לקוחותינו.

אמון

אנו בכוון בית השקעות פועלים באמונה ובשקידה עבור כלל לקוחותינו.

סודיות

אנו בכוון בית השקעות מחויבים לסודיות לגבי כל מידע שהביא הלקוח לידיעתנו לרבות מסמכים ותכתובות וכל פרט אחר המתייחס ללקוח, כפוף לחובתנו למסור ידיעות עפ"י כל דין.

למידה והתחדשות

אנו בכוון בית השקעות שואפים ללמידה והתחדשות רציפים, משקיעים זמן ומשאבים ללמידת הסביבה ותמורות שונות שחלות בשוק ההון ושואפים להתחדשות וחדשנות על מנת להבטיח ניהול ושירות איכותיים ומקצועיים ללקוחותינו.

שקיפות

אנו בכוון בית השקעות דוגלים בשקיפות נאותה ללקוחותינו, מספקים מידע שוטף מקצועי ואמין של פעילות החברה באמצעות דו"חות מפורטים ומעקב בזמן אמת (באתר הבנק) אחר פעילות תיקי ההשקעות בצורה שקופה, תוך מתן הבהרות והסברים לפעולות שבצענו.

נשמח לעמוד לשירותך בכל שאלה או התייעצות. 072-33-80-206

 

כוון בעיתונות הכלכלית :

גלובס
גלובס
גלובס
כיוון לוגו