fbpx

הנוסחה להצלחה

תמונת אווירה

להשקעה בכוונים שונים

תמונת אווירה
מובילה לכוון אחד עבורך
לוגו כיווןלוגו כיוון

הנוסחה להצלחה שלנו היא 1. עבודה קשה 2. עבודה קשה 3. עבודה קשה

אנו בכוון בית השקעות מאמינים בעבודה קשה על מנת להשיג תוצאות מרשימות ומכובדות. אנו משקיעים מאמצים רבים בלמידת השוק, זיהוי מהיר של תנודתיות בשווקים ובתעשיות השונות ומגיבים בצורה מהירה לשינויים אלו. מיסודה מבוססת שיטת העבודה שלנו על ניסיון רב שנים ומתודולוגיה שהתפתחה ממנו, המאפשרים לנו להשיג תוצאות מרשימות לאורך השנים.

מה מיוחד בשיטת העבודה שלנו?

אנו בכוון בית השקעות מבצעים ניהול אקטיבי של ההשקעות, ובוחרים בצורה סלקטיבית את ניירות הערך בהם אנו משקיעים, על פי מודל וקריטריונים שפותחו בחברה במהלך השנים. אנו משקיעים מאמץ רב ביצירת תמהיל השקעות בחברות שכל אחת מהן סומנה על ידינו כהשקעה מובילה בתחומה. באמצעות מודל זה אנו חותרים לבחירה אופטימאלית וליציבות בתיקי ההשקעות המנוהלים על ידנו.

אחד מיתרונותינו הבולטים הוא ההיכרות המעמיקה וההבנה הנרחבת בשוק ההון האמריקאי והאירופאי. לצוות כוון בית השקעות יכולת אנליטית בניתוח ובבחירת המניות הנסחרות בוול סטריט, בנוסף למחקרים חיצוניים ובלתי תלויים הנרכשים על ידינו.

שיטת עבודה זאת מאפשר לנו לעבור מעל מים סוערים, והוכיחה את עצמה לא רק בזמנים שיש גאות בבורסה ובשוקי ההון, אלא גם בזמנים שבהם השוק תנודתי.

הנוסחה שלנו

אנו בכוון בית השקעות רצים לטווחים ארוכים ובעלי אורך נשימה וסבלנות. אנו נהנים מאמון רב מצד לקוחותינו המאפשרים לנו לפעול על פי מיטב הבנתנו המקצועית, כדי להוביל לרווחיות מצוינת ויציבות בתיקי ההשקעות שלהם.

.בחירת המניות של החברות המובילות בתחומן, נעשית על סמך 10 פרמטרים שגובשו על ידי מנכ"ל כוון בית השקעות, מר בני מוזס.

המודל לוקח בחשבון פרמטרים כגון: מכפיל רווח, שיעור צמיחה, תזרים מזומנים, מדיניות חלוקת והגדלת דיווידנד, יכולת החברה להציף ערך לבעלי המניות, מדיניות BUY BACK.

בחירת המניות נעשית על פי הקריטריונים הבאים:

  • החברה הינה הגדולה או השנייה בגודלה בתחום עיסוק ספציפי.
  • להעדיף השקעה בחברות שהלקוחות שלהן "לא יכולים בלעדיהן".
  • חברות שמגדילות את ההכנסה שלהן לפחות ב- 5% בשנה בממוצע ואת רווחיותן לפחות ב- 10% בשנה בממוצע.
  • חברות שתשואת הדיבידנד שלהן שווה או עולה על תשואת אג"ח ממשלתית של ארה"ב ל- 10 שנים.
  • חברות המחלקות דיבידנדים לאורך שנים ובכלל זה בשנת 2008 (פרמטר זה מספק אינדיקציה לחוסן החברה ויכולתה להתמודד עם משברים בשוק ההון דוגמת המשבר שפקד את השוק העולמי בשנת 2008).
  • בחינת יחס החוב למאזן והימנעות מהשקעה בחברות ממונפות מדי.
  • חברות בעלות תזרים מזומנים חופשי חיובי (תזרים בניכוי השקעה במבנים וציוד).
  • שלושה פרמטרים נוספים שבני מוזס אינו חושף.

אם ברצונך לנהל את תיק ההשקעות שלך באמצעות מודל ניהול אקטיבי מקומך איתנו. טל. 072-33-80-206

גלובס
גלובס
גלובס
כיוון לוגו
בודק...