תמונת אווירה

אגרת חוב (אג"ח)

אג"ח הוא נייר ערך המונפק על ידי ממשלה או חברה (אג"ח קונצרני) לצורך לקיחת הלוואה מהציבור. אגרת החוב משלמת ריבית במהלך תקופת האחזקה לרוב פעם בשנה, ואת הקרן לרוב בסוף תקופת חיי האגרת כלומר בפדיון.

משקיע באג"ח ממשלתי משמעו שנתן הלוואה לממשלה לצורך מימון פעילות הממשלה. בתמורה הממשלה משלמת לבעל האג"ח ריבית שסוכמה מראש ביום הנפקת האג"ח וכן את הקרן בפדיון האגרת.

משקיע באג"ח של חברה (אג"ח קונצרני) משמעו שנתן הלוואה לחברה לצורך מימון פעילות החברה אשר תשלם בתמורה ריבית ואת הקרן למחזיק האג"ח. להבדיל ממניה של חברה, המחזיק באג"ח הינו בעל החוב של החברה ואינו שותף בחברה ולא שותף ברווחי החברה.

חברה יכולה לקבל הלוואה גם מהבנקים אז אם כן מדוע מנפיקות אג"ח? לכך מספר סיבות:

  1. לחברות אשר רוצות לגייס סכום הלוואה גדול של עשרות ואף מאות מיליוני ₪ קשה לגייס זאת מבנק אחד או אף משני בנקים שונים, לכן בהנפקת אג"ח סכום ההלוואה הגדול מתחלק בין הרבה גופים מוסדיים שונים כמו קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות ואף בין משקיעים פרטיים, לכן כאשר הסיכון מתחלק בין הרבה גופים קל יותר לגייס הלוואה.
  2. לרוב החוב שהחברה תגייס באג"ח יהיה זול יותר מאשר החוב שתגייס דרך הבנקים. במילים פשוטות הריבית שהמשקיעים ידרשו מהחברה בגין ההלוואה באמצעות אג"ח תהיה נמוכה יותר מהריבית אשר ידרשו הבנקים עבור אותה הלוואה כיוון שסכום ההלוואה מתחלק בין הרבה גופים שונים.
  3. בהלוואה באמצעות אג"ח החוב של החברה הופך להיות סחיר בבורסה כלומר ניתן לקנות ולמכור את האג"ח בניגוד להלוואה בבנק שאינה סחירה. כך חברה שלדעתה מחיר האג"ח שלה בבורסה נמוך יכולה לשוב ולרכוש את האג"ח בזול מידי המשקיעים.

לאג"ח ממשלתי ולאג"ח קונצרני יש דירוג אשראי (למשל, AA, BBB) שמבטא את יכולת ההחזר של ההלוואה למשקיעים. דירוג גבוה יותר מבטא יכולת החזר גבוהה יותר של ההלוואה וסיכון נמוך יותר עבור המשקיעים ולכן הריבית הנקובה באג"ח תהיה נמוכה יותר.

באופן כללי אג"ח ממשלתי נחשב אג"ח עם סיכון נמוך יותר מאשר אג"ח חברות שכן לממשלה סיכוי נמוך יותר שלא תחזיר את ההלוואה.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.